Rekapitulace – novinky v CzechIdM za rok 2020

V roce 2020 byla uvolněna významně vylepšená CzechIdM verze 10, do které byly v průběhu celého roku přidávány další novinky. V tomto příspěvku si ukážeme nejzajímavější a nejpřínosnější změny provedené v během roku 2020.

Z důvodů probíhající pandemie byla značná část zaměstnanců našich zákazníků nucena začít pracovat z domova. To vedlo k pozoruhodnému nárůstu počtu požadavků na některé operace prováděné přes CzechIdM. To ukazuje následující graf, který zobrazuje, jak se u jednoho našeho zákazníka (státní sféra) změnil počet operací v tomto systému v době od března do květena v porovnání s běžným provozem.

Operace v CzechIdM

Operace vCzechIdM za měsíc v době korona krize v porovnání s běžným měsícem.

Bez ohledu na to, zda se tuto konkrétní krizi podaří v dohledné době překonat, dá se očekávat, že prozíravější firmy a organizace se připraví na podobné problémy v budoucnosti. Proto předpokládáme rostoucí zájem o automatizaci různých procesů, jako je přidělování přístupů přes VPN, možnost řešit problémy jako je reset hesla nebo žádosti o přístup do různých systémů, a to vše přes jednotné webové rozhraní z domova. Očekáváme proto, že více a více společností bude mít zájem nasadit naše řešení. Z toho důvodu jsme se v roce 2020 soustředili na uživatelskou přívětivost a CzechIdM verze 10 se fokusovala na novinky v této oblasti, ale samozřejmě nejenom této oblasti. Očekáváme, že provedené úpravy usnadní nasazení CzechIdM u nových zákazníků, ale právě tak i zpříjemní jeho užívání stávajícím zákazníkům.

Nyní už pojďme k výčtu novinek za rok 2020.

Nejzásadnější bylo vlastní uvolnění CzechIdM ve verzi 10. Ta ve svém prvním kroku přinesla hlavně rozsáhlý technologický upgrade backendu (Hibernate, Spring) a frontendu (React, Redux, Router) a také významné zvýšení výkonosti a přívětivosti GUI. Verze 10 byla koncipována se zaměřením na zpětnou kompatibilitu a umožnění snadného přechodu z CzechIdM verze 9.7 na verzi 10.x. CzechIdM verze 10 byla ještě dále v průběhu roku pravidelně vylepšována a nyní obsahuje následující novinky.

Průvodce pro připojení koncového systému do CzechIdM

two-factor-confirm.png

Nové ikony a tlačítka pro agendy hromadných operací

Rozdílová rekonciliace

Vylepšená agenda skriptů - stažení či uložení přes GUI

 

Synchronizace hesla z AD do návazných systémů skrz CzechIdM

Výše uvedené je skutečně jen krátký souhrn těch vylepšení, která jsou nejviditelnější, nebo je považujeme za nejužitečnější. Každé nové vydání CzechIdM verze 10 v průběhu roku přineslo i další novinky, nezahrnuté v tomto přehledu.  Možná nejsou tolik viditelné, ale přesto jsou důležité a posouvající CzechIdM výrazně vpřed. Zájemci o detailnější informace je mohou nalézt v odkazech ve spodní části příspěvků ke každému vydání v průběhu roku:

CzechIdM 10.6

https://blog.bcvsolutions.eu/nova-verze-czechidm-10-6-uzivatelska-privetivost-sw-nade-vse/

CzechIdM 10.5

https://blog.bcvsolutions.eu/czechidm-10-5-synchronizace-hesla-z-ad-nahled-za-jineho-uzivatele-a-dalsi/

CzechIdM 10.4

https://blog.bcvsolutions.eu/nova-verze-czechidm-10-4/

CzechIdM 10.3

https://blog.bcvsolutions.eu/nova-verze-czechidm-10-3/

CzechIdM 10.2

https://blog.bcvsolutions.eu/vydana-verze-czechidm-10-2/

CzechIdM 10.1

https://blog.bcvsolutions.eu/vydana-verze-czechidm-10-1/

CzechIdM 10.0 – první vydání verze 10

https://blog.bcvsolutions.eu/nova-verze-czechidm-10/

 

Like this:

Další témata