Nová verze CzechIdM 10.4

Hlavní zaměření této verze spočívá v nových funkcionalitách:

Delegace:

Delegace znamená převést schvalovací úkoly na jiného řešitele. V CzechIdM najdete dva typy delegací:

Automatická delegace:
Vytvoření pravidla podle kterého jsou úkoly automaticky delegovány – typickým příkladem je nepřítomnost schvalovatele během dovolené. Uživatel, který odjíždí na dovolenou vytvoří pravidlo delegace, její platnost a delegáta, na kterého je ve vybraném období zapnuto přesměrování schvalování úkolů.

Manuální delegace:
Tato delegace umožňuje uživateli přiřazení úkolu někomu jinému. Tuto funkci lze využít i ve spojitosti s hromadnou operací a zároveň i v režimu správce, který vidí aktuální stav delegovaných úkolů.

Přepočet automatických rolí na základě změny organizační struktury:

Přepočet automatických rolí proběhne například ve chvíli, kdy se přesune jeden prvek ve stromové struktuře pod různými nadřízenými. Nové automatické stromové struktury a jejich role se přepočítají v závislosti na načtených vedoucích v přesunuté struktuře.
Přepočítávání automatických rolí je během synchronizace stromu přeskočeno. Přepočet má být totiž správně spuštěn až po ukončení synchronizace. Tuto operaci lze zajistit možností v konfiguračním menu: „Po ukončení, spustit automatický přepočet rolí“

Ověřování vůči více systémům

Ve verzi 10.4 byla přidána také podpora ověření vůči více systémům. Tato funkce rozšiřuje původní autentizaci proti jednomu systému. Konfigurace funkce umožňuje nastavit mnoho systémů pro autentizaci a definovat jejich konkrétní pořadí. Když první systém vrátí úspěšnou autentizaci, autentizační řetězec skončí, jinak řetěz pokračuje dle definovaného pořadí.

Další funkce a vlastnosti, které tato verze rozšiřuje:

Like this:

Další témata