Tag Archives: BCV

Kariéra: Konzultant Identity Managementu

V BCV solutions hledáme posilu do týmu zákaznických projektů.

Co děláme?

Vytváříme u zákazníků řešení Identity Managementu (dále jen IdM), což je centralizovaná správa identit v IT systémech. Využíváme k tomu náš SW CzechIdM, který se systémy integrujeme. Umožňuje správným osobám vytvořit přístup ke správným zdrojům, ve správný čas, ze správných důvodů a s plnou evidencí. IT systémy jsou typicky heterogenní a jsou dostupné po interní síti. Správa je prováděna zásahem administrátora v CzechIdM nebo automatizovanými procesy.

Více o identity managementu: Co je to IDM?

Continue reading

CzechIdM je nyní dostupný pod svobodnou licencí a zdarma!

V současné době jsou hlavním tématem v mnoha společnostech úspory. Není vůbec snadné prosadit jakýkoliv nový projekt. Na druhou stranu ICT prostředí je vystavováno stále větším nárokům a rozrůstají a zvyšují se i požadavky na jeho bezpečnost. Pomocníkem v této situaci je Identity management, který spravuje uživatelské účty, role, skupiny, organizační zařazení a jejich vztah k jednotlivým aplikacím a datům. Jak tedy nasadit centrální správu identit, bez velkých výdajů za licence a s využitím vlastních pracovníků?

bcv

Společnost BCV solutions s.r.o., leader v oblasti Identity a Access Managementu, nabízí pomocnou ruku. Po dlouhých letech vývoje a vylepšování svého identity manageru CzechIdM, který spravuje již více než 2 000 000 účtů, přibližuje na českém trhu řešení IDM každému. CzechIdM je nyní dostupné pod svobodnou licencí a zdarma! Proč se k tomuto kroku naše společnost přiklonila?

„Již od založení společnosti v roce 2008 bylo naším cílem především pomáhat firmám se správou identit. Poptávka po CzechIdM dlouhodobě překračuje naše možnosti. Protože chceme držet kvalitu implementací projektů, kontrolujeme náš růst.  Rozhodli jsme se dát CzechIdM k dispozici zdarma pod svobodnou licencí všem, kdo potřebují kvalitní a prověřené řešení IDM,” říká Lukáš Cirkva, ředitel společnosti BCV solutions s.r.o.

 

czechidm

 

Může CzechIdM pomoci právě Vám?

CzechIdM zajišťuje kompletní řešení správy uživatelských účtů pro malé a střední společnosti, instituce státní správy a zdravotnická zařízení. Toto řešení se tak stává dostupnější alternativou k již existujícím produktům společností Oracle, IBM či Novell.

Kdokoliv si produkt CzechIdM stáhne, je schopen jej nainstalovat, snadno připojit systémy a především jej používat,“ doplňuje Lukáš Cirkva.

Pokud vás řešení CzechIdM zaujalo a máte zájem o více informací či instalační soubory, navštivte nás na www.czechidm.com.

O BCV solutions

BCV solutions s.r.o., česká společnost se sídlem v Praze se zaměřením na poskytování IT řešení a služeb. Pomáháme zlepšit Identity a Access Management. Aktuálně zákazníkům pomáháme spravovat přes 2.000.000 účtů!

Kontakt

Lukáš CIRKVA, CEO
tel.: +420 724 111 809
email: lukas.cirkva@bcvsolutions.eu
http://www.bcvsolutions.eu

CzechIdM is now completely free for your use

These days every company needs to save money as well as time. Getting a new project through is a difficult task. There are also more and more demands put on  IT departments for maintaining a high level of security.

An Identity Management solution can help you do this. It manages user accounts, roles, groups, organization placement and their relation to individual applications and data. How to set up your centralized identity management without the high cost of licences?

bcv-tisk

BCV solutions s.r.o., a leader in the Identity and Access Management sector is just the company to help you do this.  CzechIdM has been under development since 2010 and now manages more than 2,000,000 accounts. CzechIdM is now available for free under the LGPL Open Source licence.

Why has our company taken this step?

“Since BCV solutions was founded in 2008, our aim has been to help firms with their Identity Management needs. The demand for CzechIdM has been steadily growing for years now. Due to the fact that we want to maintain the quality of our implementations, we are keeping our growth in check. We have therefore decided to make CzechIdM available for free to everybody,” says Lukáš Cirkva, founder of BCV solutions s.r.o.

czechidm_logo

 

How can CzechIdM help you?

CzechIdM provides complete solutions for small and medium-sized businesses, civil service institutions and medical facilities. Our solutions are much more affordable for such companies than existing solutions from big brand name competitors.

“Whoever downloads CzechIdM will be able to install it, connect the systems easily and, most importantly of all, start using it immediately,” says Lukáš Cirkva.

For download please visit our web site www.czechidm.com.

About BCV solutions s.r.o.

BCV solutions is a Czech company based in Prague and is focused on providing IT solutions and services. We help to improve Identity and Access Management. Our aim is to make companies safer and more efficient by simplifying user management across companies’ systems.

Contact:

Lukáš CIRKVA, CEO
tel.: +420 724 111 809
email: lukas.cirkva@bcvsolutions.eu
http://www.bcvsolutions.eu/en