Tag Archives: SSL

Jak na samoregistraci externistů a žádosti o certifikát a VPN

Potřebujete vytvářet přístupy pro externisty? Hledáte systém pro automatizaci předávání přístupů VPN nebo certifikátů? Hledáte způsoby, jak umožnit samoregistraci zákazníkům? K tomu lze využít Identity Manager (IdM).

Ukázka staví na našem produktu CzechIdM, který se používá i k registraci nových dodavatelů a správě jejich certifikátů pro přístup do interní sítě pomocí VPN. 

Continue reading

Interní školení – Základy SSL

V identity managementu je práce s bezpečnostním protokolem SSL na denním pořádku. Ať už přenášíte údaje o uživatelích mezi propojenými systémy, spravujete vzdálený server přes SSH, synchronizujete hesla, nebo jen chcete zabezpečit přístup uživatelů do informačního systému přes internetový prohlížeč, neustále se setkáváte s potřebou ochránit síťovou komunikaci proti odposlouchávání.

Přesto, že programátoři i systémoví technici SSL běžně používají, občas bývá jejich pohled omezený na problematiku, které se právě oni věnují. Proto jsme uspořádali interní školení s cílem ujasnit si základy SSL a doplnit tu teoretické, tu praktické znalosti o fungování tohoto protokolu.

SSL-Zámek
Continue reading

Digitální podpis ve formátu PDF

Zaručený elektronický podpis je v současnosti již běžným způsobem, jak pomocí kvalifikovaného certifikátu zajistit nezpochybnitelnou souvislost mezi elektronickým dokumentem a jeho autorem. Elektronický podpis slouží především k identifikaci autora a k zajištění integrity dokumentu, tedy aby zaručil, že dokument nebyl od svého vytvoření bez vědomí autora pozměněn. Klasická verze elektronického podpisu však chápe elektronický podpis pouze jako doplněk již existujícího dokumentu, který může vystupovat i samostatně jako nepodepsaný. Podpis není součástí dokumentu, je jen jakýmsi přívěškem, pomocí něhož je možné ověřit autorství. Tím se ale zásadně odlišuje od podpisu, jak ho uživatelé znají z dokumentů v papírové podobě. Na listině se podpis stává její neoddělitelnou součástí a je na ní viditelně přítomen, od okamžiku podpisu již není možné listinu od podpisu oddělit. Právě filosofie podpisu běžných papírových dokumentů byla motivací ke vzniku speciálního podpisu ve formátu PDF. V článku se podíváme, jak je digitální podpis PDF technicky realizován a jaké výhody to přináší uživatelům.


Continue reading