Reference: CzechIdM bylo nasazeno v další fakultní nemocnici

Fakultní nemocnice Olomouc je jedním z největších lůžkových zařízení v České republice. Je součástí sítě devíti fakultních nemocnic přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Z tohoto důvodu bylo potřeba automatizaci vytváření účtů v napojených systémech, automatizovat správu oprávněni, distribuci certifikátů a mnoho dalších funkčností. Všechny tyto problémy a časová náročnost jednotlivých úkonů vyřešilo nasazení CzechIdM.

Co o spolupráci říká zákazník?

Veškeré činnosti dodavatele byly prováděny na profesionální úrovni. Odběratel potvrzuje kvalitu realizované dodávky.“ Ing. David Miklík, vedoucí Odboru Informatiky

Přínosy CzechIdM

Spravované systémy

Líbí se mi to:

Další témata