Jak identifikovat nadřízeného z personalistiky pomocí Identity Manageru?

V předchozích článcích jsme si představili, co je identity management a v čem může IdM pomoci IT pracovníkům.  IdM SW má však širší spektrum použití než jen automatizaci a konzoli pro administrátory. Řeší delegace úkolů a odpovědnosti na business vlastníky procesů nebo vedoucí pracovníky. Důležité je i přesunout pravomoci schvalování přístupů z administrátorů na vedoucí pracovníky –   jde o IT manažery, vedoucí oddělení nebo projektů. Na příkladech tří personálních systémů si ukážeme, jak vedoucí pracovníci mohou využívat IdM. Ukážeme si algoritmy jak dokáže IdM vedoucího z personalistiky identifikovat.

Co můžou vedoucí pracovníci dělat v IdM?

Vedoucí pracovník je především odpovědný za své podřízené. Typická agenda podřízenému:

Nadřízení typicky chtějí mít také přehled o svých podřízených:

Vedoucí pracovníci s výhodou použijí grafické rozhraní identity manageru, aby mohli výše uvedené situace rychle řešit sami.

Jak IdM “pozná” vedoucího?

HR systém musí IDM poskytovat určité indicie. Ty mohou být samozřejmě různé a každý HR systém to dělá trošku jinak, podle toho, jak sám data interně reprezentuje. Způsoby identifikace vedoucího z HR systému:

Jak různé HR systémy evidují nadřízené?

1. Struktura pracovních pozic

Toto je nejjednodušší případ z hlediska dynamického výpočtu nadřízeného. Organizační struktura v HR obsahuje strom pracovních pozic (židliček) a ta je předávána do identity manageru. Vazby mezi židličkami přímo znázorňují podřízenost lidí v organizaci. Taková struktura typicky začíná ředitelem celé organizace (kořen org. struktury) a postupuje přes jeho podřízené jako jsou vedoucí oddělení až po “pěšáky” jako je třeba asistentka.

Organizační struktura a navázané identity v IdM:

Výhody:

Nevýhody:

typický zástupce personalistik: SAP HR

2. Plná org. struktura a reference na nadřízeného u pracovní pozice

Struktura organizace je kompletní, tzn. Začíná útvary (oddělení, úseky) a listy struktury tvoří pracovní pozice (rada). Každá pracovní pozice odkazuje na nadřízenou pracovní pozici (na ní sedí manager uživatele).

Organizační struktura a navázané identity v IdM:

Výhody

Nevýhody

typický zástupce personalistik: OK Base

3. Vedoucí pro útvar jsou označeni příznakem u identity

Struktura organizace je reprezentována útvary. Lidé jsou zařazováni do útvarů (bez. pracovních pozic) a jeden z lidí v útvaru je označen jako vedoucí.

Organizační struktura a navázané identity v IdM:

Výhody

Nevýhody

typický zástupce personalistik: VEMA

Shrnutí

Ve článku jsme si představili některé možnosti struktury dat v HR systému a tedy přeneseně i v identity manageru. Další reprezentace dat jsou pochopitelně možné, často se však jedná o modifikaci výše uvedených případů. Moderní identity managery nativně podporují různé způsoby reprezentace organizační struktury a výpočtu nadřízených pracovníků. Případně dovolují doplnit novou implementaci výpočtu nadřízených a podřízených.

V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat: marcel.poul@bcvsolutions.eu.

Použité zdroje a zajímavé odkazy:
  1. co je identity management
  2. Jak vybrat IDM.
  3. napojení VEMA a IDM
  4. Jak se zbavit rutinních úkolů při správě IT systému automatizací Identity Managementu
  5. API pro připojení do Identity Managementu.
  6. Jak zabránit vendor lock-in u Identity Managementu?
  7. Jak naplánovat a úspěšně migrovat IDM?

Like this:

Další témata