BCV solutions s.r.o.

Blog Martin Šístek

Webinář: Co znamená implementace IdM z pohledu zákazníka

Dobrý den, připravili jsme si pro Vás webinář o CzechIdM. Na webináři se mimo jiné dozvíte praktické příklady z reálného průběhu od prvotní konzultace návrhu zákazníka přes konzultaci best practice až po finální podobu naimplementovaného řešení. Co vše je ze strany zákazníka potřeba připravit? Co je potřeba řešit s dodavatelem při provozu IdM? = Otázky […]

29. 6. 2020 •

Nová verze CzechIdM 10.3

Hlavní zaměření této verze spočívá ve zvýšení flexibility nastavení oprávnění – tzn. kdo může na jakou agendu v CzechIdM. Je možné nastavit oprávnění pro konkrétní pracovní kontrakt (pracovní smlouvu) namísto pro celou identitu. EAV (rozšířené atributy) lze individuálně chránit před změnami. Všechny atributy jsou ve výchozím nastavení pouze pro čtení bez možnosti zápisu. Oprávnění pro […]

1. 6. 2020 •

Rekapitulace novinek v CzechIdM za rok 2019

Posun z verze 9.4 Opal na verzi 10 během roku 2019 přinesl zásadní technologický pokrok. Déle je venku a dlouhodobě využívaná oficiální LTS (Long Term Support) verze 9.7. Přinášíme stručný  souhrn nejzajímavějších a nejpřínosnějších funkcích zařazených do našeho produktu v roce 2019 .

17. 2. 2020 •