Rekapitulace novinek v CzechIdM za rok 2019

Posun z verze 9.4 Opal na verzi 10 během roku 2019 přinesl zásadní technologický pokrok. Déle je venku a dlouhodobě využívaná oficiální LTS (Long Term Support) verze 9.7.

Přinášíme stručný  souhrn nejzajímavějších a nejpřínosnějších funkcích zařazených do našeho produktu v roce 2019 .

recertification-requests

CzechIdM 10

https://blog.bcvsolutions.eu/nova-verze-czechidm-10/#more-9696

CzechIdM 9.7.13

https://blog.bcvsolutions.eu/nova-lts-verze-czechidm-9-7-13/#more-9667

CzechIdM 9.7.

https://blog.bcvsolutions.eu/nova-verze-czechidm-9-7-xx-rhyolite/#more-9610

CzechIdm 9.6.

https://blog.bcvsolutions.eu/nova-verze-czechidm-9-6-quartz/#more-9396

Czech IdM 9.5.

https://blog.bcvsolutions.eu/novy-release-czechidm-9-5-pyrite/#more-9263

CzechIdM 9.4.

https://blog.bcvsolutions.eu/novy-release-czechidm-9-4-opal/#more-9190

Také v osvětě jsme udělali pokrok. Přínos pro odbornou veřejnost byla bezesporu konference Kybernetická bezpečnost na území Pardubického a Královehradeckého kraje, na které jsme měli také co říci.

Like this:

Další témata