Nový release CzechIdM 9.4 Opal

CzechIdM verze 9.4 je jeden z nejrozsáhlejších releasů, který přináší 40 vylepšení. Mezi pět nejvýznamnějších úprav patří: u atributů pro přidělované role lze nově doplnit jejich subdefinici. Další novou funkcionalitou je možnost vydefinovat si vzájemnou neslučitelnost rolí, kopírovat role mezi uživateli, upravovat číselníky formulářů, validovat rozšířené atributy a mnohá další vylepšení a opravy. Popis všech důležitých změn najdete v changelog.

Atributy pro přidělené role

V některých případech je nutné, aby při vyplňování žádosti o roli uživatel uvedl doplňující informace, např. IP adresu svého pracoviště. Pro každou roli si nyní budete moct vydefinovat sadu atributů, které je možné při žádání o změnu oprávnění uvést nebo editovat.

Více informací zde.

Vzájemná neslučitelnosti rolí – SoD
Jsou pracovní povinnosti, které nelze slučovat, a je proto na místě jejich rozdělení (SoD, separation of duties). Představte si pravomoci schvalování žádostí o nákup majetku a zároveň žadatel o nákup, což se vylučuje.

Nyní můžete nadefinovat neslučitelnost vybraných rolí. Jak už název sám napovídá, neslučitelností se myslí situace, kdy dvě role A a B není možné přidělit témuž uživateli nebo procesu.

Neslučitelnost rolí je však nastavena jako měkké pravidlo. To, že jsou některé role vzájemně neslučitelné, se projeví jen jako varování. Následuje extra vynucené schvalování neslučitelných rolí například bezpečnostním manažerem, který má možnost schválit i odmítnout.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více informací zde.

Agenda číselníků

Je možné si vydefinovat a upravovat číselníky a používat je ve formulářích na frontendu. Např. si můžete nastavit volby pro výběr v rozbalovacích menu (to můžete využít v detailu role pro nastavení atributu prostředí). Díky číselníkům si můžete připravit další rozšířené atributy.

Více informací zde.

Kopírování rolí mezi uživateli

Jedná se o nový způsob žádání o přidělení rolí – podle vzoru jiného uživatele (čili zkopírování rolí). Chcetete-li mít stejné role jako jiný uživatel, tohle je nejsnazší způsob, jak o ně požádat.

Pokročilá validace (rozšířené atributy)

Počínaje touto verzí rozšířené atributy podporují pokročilou validaci unikátnosti a správnosti zadaných hodnot. Tyto validace jsou uplatněny i u atributů rolí.

Více informací zde.

Nové funkce:
#1377 – Parameterization of assigned roles
#1414 – Role subdefinition for assigned role attributes
#1291 – Recalculate contract slices after synchronization of slices, before HR processes
#1299 – SoD: Mutual incompatibility of roles in CzechIdM
#1391 – Copy roles between users
#1438 – Validators for EAV attributes
#1375 – Agenda of codelists
#1386 – Entity event queue – support remove running events
#1464 – Recalculation of time slices – temporary removed automatic roles
#1378 – UX – Dashboard
#1460 – SoD: Create default approval process
#1369 – FE: Tree component – multi select, usage for role composition (business roles)
#1405 – Modify Workflow sync Ldap groups
#1443 – Add column with role-attribute values (on ConceptRole and IdentityRole table)
#1406 – Generate default eav values for role concepts and role identity
#1495 – Provision attachment from eav
#1372 – Allow download result from bulk action
#1468 – FE: Key group icon usage on copy identity roles
#1471 – Authoritative merge – make check value independent on order
#1458 – FE: Dashboard and identity roles
#1497 – New toDto method with filter for dto services
#1050 – Shorttext as default
#1268 – Improve the AD group synchronization workflow
#1474 – EAV form: disable change of attribute’s persistent type and confidential
#1437 – SelectBox component – use embedded data
#1469 – SoD: improve report renderer – split columns
#1389 – Check box “Throw only NOTIFY event” doesn’t say what it does
#1467 – FE: Dashboard – hide dashboards without data
#1466 – FE: remove default filter on identity table for active identities
#1480 – Improve role request detail
#1484 – Add filter for directly added roles in feature copy roles from identity
#1140 – Form definition – add module attribute
#1402 – Read only contract detail is not fully readOnly
#1411 – Newly started IdM has null in generators cache
#1085 – Display the contract in the tasks of the role request
#1428 – Change version forked AD connector
#1490 – Download and show attachment from eav

Opravy:
#1388 – Password is not sent when retrying Create operation
#1441 – Synchronize same structure to more organization structures will not create nodes in the other ones.
#1431 – Asynchronous provisioning and ProvisioningQueueTaskExecutor doesn’t execute provisioning operation
#1472 – Disabled Attribute with password was provisioned
#1392 – Audit can’t be viewed after retrying a password change or account create
#1496 – Entity event queue – check original event source for skiping duplicate events
#1491 – Recalculate automatic roles while identity state was changed
#1455 – Contract slice – valid till (on previous slice) is not deleted
#1423 – FE: Dashboard – identity contracts
#1395 – Fix last expired contract by specific identity
#1489 – Slice – protection interval – problem when contract is not interrupted
#1407 – Control of personal attributes in password policy doesn’t work
#1396 – Last value from multivalued EAV cannot be removed
#1429 – Reset filter on identity role agenda
#1412 – Identity contract expiration lrt throws Exception
#1473 – Manually deleted contract slice causes failure of reconcilation
#1430 – Contract with highest “valid from” is returned as prime contract
#1483 – Role attributes – missing integrity check on delete of attribute definition
#1465 – Server error when sorting Links to accounts
#1436 – Script IsRoleInCatalogue fails
#1394 – Create automatic role by manager doesn’t set recursion type
#1399 – Automatic roles are removed when the contract primary position is changed
#1440 – Filter for identities by tree node recursively doesn’t count with tree type
#1434 – Non-responsive Entity field and magnifying glass (Missing method getHelpBlockLabel for attribute enums)
#1397 – Cannot set char value to IdMFormValueDto
#1456 – Endless loading on system entity detail
#1439 – Missing tooltip localization for add roles by user
#1452 – Cannot set idmKey in attribute mapping for tree

Download CzechIdM 9.4.0 Opal
Source code(zip)
Source code(tar.gz)

 

 

Like this:

Další témata