Nový release CzechIdM 9.5 Pyrite

S verzí CzechIdM 9.5 se můžete těšit na několik novinek, které vám usnadní práci zejména s rolemi. Nově máte možnost hromadně přenést kopie rolí do jiných prostředí anebo se naopak jednoduše zbavit nadbytečných duplikátů přidělených rolí. Dále jsme rozšířili agendu auditu, zoptimalizovali správu účtů a provisioning. Nemluvě o drobných vylepšeních a opravách, jejichž soupis je uveden v závěru článku.

Popis všech důležitých změn najdete v changelog.

Kopírování rolí

Nyní si můžete role jednoduše zkopírovat (nejen) do jiných prostředí, a to hromadnou akcí ze zobrazené tabulky rolí. Kopírujete včetně atributů, business role s podrolemi i automatické role. Kopie role ponese původní název automaticky rozšířený o koncovku “_1” apod.

Více informací zde.

Deduplikace přidělených rolí

Hlavním smyslem nové vlastnosti deduplikování rolí je zbavit se nadbytečných duplicit mezi přidělenými rolemi. Přidělené role lze odejmout na základě žádanky. Deduplikace se iniciuje hromadnou akcí z agendy uživatele. Tato hromadná akce zkontroluje všechny smlouvy vázané k identitě a k nim přiřazené role. Zkontroluje pochopitelně platnost rolí i jejich atributy.

Více informací  zde.

Audit přihlášení

Audit přihlášení obsahuje informace o úspěšných a neúspěšných pokusech o přihlášení uživatelů. Najdete zde údaje o počtu pokusů, datu pokusu, platnosti hesla od-do, zablokovaných heslech.

Více informací zde.

Audit změny hesel

V auditu najdete důležité informace o změnách hesel.

Více informací zde.

Audit přidělení rolí

Audit obsahuje informace o uživatelových stávajících, odstraněných a upravených rolích. Tato agenda auditu neobsahuje údaje o atributech rolí.

Více informací zde.

Nové funkce:

 • #1520 – Clone roles
 • #1387 – ACC – optimalization (one account with more than 50 roles)
 • #1521 – Deduplication of assigned roles – bulk operation
 • #1498 – Identity role audit (new audit for all sub entities)
 • #1516 – Login and password change audit
 • #1509 – Mapped attribute – table with roles where is attribute used (overridden)
 • #1269 – Include changes of EAVs of contracts in the audit of users
 • #1482 – Role description in role selectbox
 • #1508 – Role system attribute – Copy values from parent attribute
 • #1506 – FE: Dashboard – show information about empty task, if it’s empty
 • #1515 – Hide button for creating identity on manager’s Subordinates tab

Opravené chyby:

 • #1513 – Fix enumation usage in filter – filter does’nt work
 • #1524 – Remove role mapping doesn’t set historical values for merge
 • #1525 – Role attributes – change validity of assigned role
 • #1546 – Filter not working (OrgUnit detail, Users tab)
 • #1507 – Order identity roles by role name (code)

Download

Leave a Reply