Nový release CzechIdM 9.5 Pyrite

S verzí CzechIdM 9.5 se můžete těšit na několik novinek, které vám usnadní práci zejména s rolemi. Nově máte možnost hromadně přenést kopie rolí do jiných prostředí anebo se naopak jednoduše zbavit nadbytečných duplikátů přidělených rolí. Dále jsme rozšířili agendu auditu, zoptimalizovali správu účtů a provisioning. Nemluvě o drobných vylepšeních a opravách, jejichž soupis je uveden v závěru článku.

Popis všech důležitých změn najdete v changelog.

Kopírování rolí

Nyní si můžete role jednoduše zkopírovat (nejen) do jiných prostředí, a to hromadnou akcí ze zobrazené tabulky rolí. Kopírujete včetně atributů, business role s podrolemi i automatické role. Kopie role ponese původní název automaticky rozšířený o koncovku “_1” apod.

Více informací zde.

Deduplikace přidělených rolí

Hlavním smyslem nové vlastnosti deduplikování rolí je zbavit se nadbytečných duplicit mezi přidělenými rolemi. Přidělené role lze odejmout na základě žádanky. Deduplikace se iniciuje hromadnou akcí z agendy uživatele. Tato hromadná akce zkontroluje všechny smlouvy vázané k identitě a k nim přiřazené role. Zkontroluje pochopitelně platnost rolí i jejich atributy.

Více informací  zde.

Audit přihlášení

Audit přihlášení obsahuje informace o úspěšných a neúspěšných pokusech o přihlášení uživatelů. Najdete zde údaje o počtu pokusů, datu pokusu, platnosti hesla od-do, zablokovaných heslech.

Více informací zde.

Audit změny hesel

V auditu najdete důležité informace o změnách hesel.

Více informací zde.

Audit přidělení rolí

Audit obsahuje informace o uživatelových stávajících, odstraněných a upravených rolích. Tato agenda auditu neobsahuje údaje o atributech rolí.

Více informací zde.

Nové funkce:

Opravené chyby:

Download

Like this:

Další témata