Nová verze CzechIdM 10.3

Hlavní zaměření této verze spočívá ve zvýšení flexibility nastavení oprávnění – tzn. kdo může na jakou agendu v CzechIdM.

Vyřešené úlohy (historic tasks)

Uživatel v minulých verzích neměl právo zobrazit dokončené úlohy. Nově je uživateli poskytnuta podrobná informace, když byla úloha vyřešena, s jakým výsledkem, kým a dalšími podrobnostmi.

Reporty

Verze 10.3.0 zavádí novou funkci Report. Slouží k exportu obsahu tabulky do textového formátu. Vytvořené sestavy jsou uspořádány v sekci Reporty, která poskytuje jejich přehled a možnost stažení v požadovaném formátu souboru. IdM v současné době podporuje formáty výstupních souborů xlsx a json. Díky podpoře standardních formátů je možné je importovat do jiných systémů nebo je zpracovat standardními nástroji. Přístup k přehledům je řízen sadou oprávnění, jak je to obvyklé v CzechIdM.

Další funkce a vlastnosti, které tato verze rozšiřuje:

 

? Opravy chyb

Download

Like this:

Další témata