Vydána verze CzechIdM 10.2

Je dostupná nová stabilní verze CzechIdM 10.2, která přináší řadu nových funkcí. Verze 10 je aktuálně rozvíjená větev CzechIdM. Nové verze vycházejí pravidelně každé dva měsíce. Níže je popis hlavních nově přidaných funkcí.

Export a import

Před nasazením do produkce je vhodné úpravy vždy vyzkoušet v testovacím prostředí. Proto se snažíme u zákazníků držet dvě oddělená prostředí, testovací a produkční. To však zvyšuje časové nároky, kdy je veškerou konfiguraci připravit na testu a po otestování znovu identicky připravit i v produkci.

Jsme proto nadšení z nově přidané funkce exportu a importu. Umožňuje většinu konfigurace IdM (napojené systémy, nastavení aplikace atd.) vyexportovat v jednom prostředí a následné naimportovat do jiného prostředí. Automatické přenesení s sebou přináší výraznou úsporu času, který je třeba strávit konfigurací. Umožňuje předcházet možným chybám. Aktuálně je možné exportovat a importovat tyto položky: role, systémy, konfiguraci aplikace, definice formulářů, katalogy.

export a import systémů

Exportovat lze vybrané části i např. hromadně všechny systémy. Při importu je před reálným provedením změn možné prováděné změny zobrazit a ujistit se, že nevědomky neměníme konfiguraci, kterou měnit nechceme.

detail importu

Více informací k nalezení v dokumentaci.

Podpora pro různé typy uživatelů

Ačkoli se do IdM identity zpravidla dostávají synchronizací z personálního systému. V řadě organizací existují uživatelé, typicky externisté, kteří nejsou evidování v personálním systému. I pro správu oprávnění těchto uživatelů je IdM vhodným nástrojem. Protože umožňuje ruční zakládání a editaci účtů. V rámci verze 10.2 byla funkce webového zakládání a editace výrazně rozšířena a zjednodušena.

Nově je možné vydefinovat typy uživatelů a pro každý typ jednoduše vytvořit speciální formulář pro založení či editaci uživatele. Na jedné stránce lze spravovat rozličné atributy, které se jinak v IdM vyskytují na různých místech. Můžeme tak např. pro externisty ručně nastavit telefonní číslo (atribut identity) a pozici v organizační struktuře či nadřízeného (atributy kontraktu). A to vše jednoduše na jednom místě. Zároveň nemusíme procházet pole, která pro daný typ uživatelů nejsou relevantní.

Formuláře jsou plně konfigurovatelné přímo v IdM bez nutnosti úpravy kódu aplikace a jejich příprava není náročná.

příprava formuláře

Více informací najdete v dokumentaci.

Zlepšení správy cache

Ve verzi 10.2 byla výrazně rozšířena možnost správy cache. Nyní je možné používat správu cache od dalších poskytovatelů. V IdM je předkonfigurovaná cache Ehcache a je možné připojit Terracotta Ehcache, což umožní distibuované cachování. To je užitečné zejména v případech, kdy IdM běží ve více instancích.

Více informací k nalezení v dokumentaci.

bulb Souhrn nových funkcí:

beetle Opravy chyb:

Download

Zdrojové kódy všech verzí jsou k nalezení zde. Podporované (supportované) verze jsou dostupné na základě zaplacení Maintenance.

Like this:

Další témata