Vydána verze CzechIdM 10.1

Je dostupná nová stabilní verze CzechIdM 10.1. Verze 10 je aktuálně rozvíjená větev CzechIdM. Nové verze vycházejí pravidelně každé dva měsíce. Níže je popis hlavní nově přidaných funkcí.

Automatické role – více podmínek pro tvorbu pravidel

Role reprezentující práva do koncových systémů lze získat na základě žádosti a schválení nebo automaticky. Role lze přidávat automaticky například na základě obsahu atributu na koncovém systémů.

V této verzi se rozšiřují možnosti párovacích pravidel na:

new_rule

Více informací k nalezení zde v dokumentaci.

Rozdílová rekonciliace

Pokud koncový systém neposkytuje rozdílové změny, je nutné synchronizovat-rekonciliovat vždy všechna data. Což je samozřejmě časově náročné na zpracování.  Od této verze CzechIdM načte data všechna data, porovná a aplikuje pouze změny v atributech. Dopadem je řádové zrychlení zpracování ve scénářích, kdy dochází pouze k minimu změn. V podstatě se rekoncilace rychlostně posouvá k synchronizaci.

Na obrázku u synchronizace je 18 objektů ohodnoceno beze změny, pouze jediný objekt (zelený) bude aktualizován:

diff_sync_use_ (1)

Více informací zde.

IdM Tool

Nástroj je určen pro CzechIdM  vývojáře a implementátory. Usnadňuje release nového modulu a build projektu.

Podpora funkcí:

Více informací zde.

Zobrazení stavu cache

Jedná se o nově vytvořenou agendu pro zobrazení stavu cache.

K nalezení ConfigurationModulesCache.

caches_fe (8)

Více informací k nalezení zde.

? Souhrn nových funkcí:

? Opravy chyb:

Download

Zdrojové kódy všech verzí jsou k nalezení zde. Podporované (supportované) verze jsou dostupné na základě zaplacení Maintenance.

Like this:

Další témata