Produktové role v novém CzechIdM usnadňují konfiguraci uživatelů

Předem připravené produktové role byly v CzechIdM ve verzi 10.5.0 významně rozšířeny o nové role, které tak umožňují použít všechny základní funkce CzechIdM bez nutnosti vytváření a konfigurace vlastní role. Toto užitečné vylepšení je součástí naší snahy o neustálé zlepšování uživatelské přívětivosti a pohodlného ovládání. Naším cílem je přinést s každou novou verzí CzechIdM vetší či menší úpravy, která uživatelům usnadňují práci.

Nové produktové role v CzechIdM

Produktové role byly v CzechIdM 10.5.0 rozšířeny a umožňují tak použit všechny základní funkce CzechIdM bez nutnosti vytváření a konfigurace vlastní role.

Nové produktové role umožňují výrazně zjednodušit konfiguraci oprávnění, v případě že využijete možnost slučovat již existující role při vytváření nových business rolí. Tím odpadne potřeba nastavovat pro tyto nové business role jejich elementární oprávnění v CzechIdM. Můžete také tyto nové role využít jako zdroj informací a inspiraci pro vaše vlastní nastavení. Tyto nové produktové role naleznete v katalogu rolí ve složce “CzechIdM Roles“, kde si můžete prohlédnout jejich obsah a nastavení, případně je přímo začít používat. Funkce nastavené v  jednotlivých rolích jsou uživatelům dostupné po jejich přiřazení do dané produktové role.

Následující krátký přehled vám dá základní představu o využití jednotlivých rolí.

Připravené produktové role:

Super admin

Je hlavní administrátor aplikace s přístupem ke všem funkcím a nastavením.

User

Běžný uživatel aplikace s přístupem který mu umožní prohlédnout si základní informace o svém účtu a samoobslužně v něm provádět běžné funkce jako je změna vlastního hesla, vygenerování nového hesla pro případ jeho zapomenutí nebo přehled přidělených rolí a případné vytvoření žádosti o nové role.

Helpdesk

Je uživatel který může běžným uživatelů poskytnout základní pomoc při problémech. Má možnost měnit hesla uživatelům, číst odeslané notifikace, audity a archiv provedených provisioning operací.

User manager

Vedoucí, který má na starosti své pořízené s rolí User. Může číst informace o jejich účtech a přiřazených rolích, případně schvalovat přiřazení nových rolí pro své podřízené.

Role manager

Správce rolí, který může číst či upravovat existující role, pro které je garantem. Může nastavovat automatické role, určovat neslučitelné role, slučovat existující role do business rolí a provádět další podobné operace s rolemi.

Virtual system implementer

Správce virtuálních systémů, který může schvalovat požadavky na virtuálních systémech.

Delegation

Uživatel může pracovat s delegacemi, což znamená, že může vytvářet delegace rolí pro sebe či své podřízené.

Více informací naleznete zde.

O CzechIdM:

 1. Podporované konektory
 2. Základní funkce 
 3. Jak na samoregistraci a žádost o VPN?
 4. Jak na reset hesel z Windows? Password filtr
 5. Napojení JIP/KAAS.
 6. Správa MS-Acess.
 7. IdM a napojení Moodle
 8. Integrace CzechIdM a DMS
 9. Integrace CzechIdM a CRM Salesforce
 10. Vytváření nových formulářů v CzechIdM
 11. Napojení MS-AD do CzechIdM
 12. Co jsou to business role
 13. Jak spravovat vnořené skupiny v MS-AD
 14. Správa personálního systému a časové řezy

Like this:

Další témata