Nové uživatelské GUI CzechIDM

V předchozím článku jsme Vám představili nové GUI CzechIDM pro správu rolí. Nyní Vás necháme nakouknout pod pokličku i našemu novému GUI pro uživatele, které je vizuálně i uživatelsky příjemnější, než to původní. V novém GUI naleznete jak standardní funkcionality, tak i ty nové. O nich si ale řekneme jindy. Níže Vám představíme některé standardní funkcionality v novém kabátě.

Profil

Pod záložkou profil se skrývají údaje o uživateli, který je do CzechIdM přihlášen. Nalezne zde své osobní údaje, přiřazené role, účty na spravovaných systémech a další.

Základní funkcionalitou, kterou využije každý uživatel, je změna hesla. Tu uživatel nalezne v záložkách na svém profilu. Pro změnu hesla je nezbytné zadat nové heslo a vybrat systémy, na kterých chce heslo změnit. CzechIdM následně tuto změnu hesla propíše do koncových systémů.

PasswordChange

Změna hesla

Stále na stránce profilu nalezneme záložku Přiřazené role, kde nalezneme oprávnění, která jsou přiřazena k naší identitě.

UserRoles

Přiřazené role

Záložkou profilu jsou i delegace úkolů. Zde můžeme přidávat nové delegace úkolů a zároveň vidíme stav již vytvořených delegací.

Úkoly

Záložka slouží k zobrazení úkolů  a práci s nimi.

Tasks

Přehled úkolů

Uživatelé

Při otevření této záložky se Vám zobrazí seznam uživatelů, které můžete vyhledávat podle mnoha atributů jako je uživatelské jméno, příjmení, jméno, e-mail či popis, nebo podle organizační struktury.

Users

Přehled uživatelů

Organizace

Chcete vidět hierarchii organizační struktury, spravované v CzechIdM? K tomu slouží záložka Organizace. Vidíte zde seznam organizací, ale i jejich postavení v organizační struktuře.

Organizations

Organizace

Audit

Auditní log nám dává podrobné informace o jednotlivých operací, které identity manager provádí. Zjistíme odtud kdo spustil danou operaci i její průběh a výsledek.

Audits

Auditní log

Pokud máte nějaké postřehy, připomínky, či nápady, neváhejte nás kontaktovat na info@bcvsolutions.eu!

Nové GUI pro správu rolí

S nedávno vydaným releasem CzechIdM 2016q1 přichází nejen řada nových a zajímavých funkcí, ale i několik změn v GUI. Tou nejvýraznější z nich je nový, uživatelsky přívětivější formulář pro vytváření a editaci rolí. Jelikož se řada nových funkcí týká právě rolí a práce s nimi, přibylo do již tak poměrně nepřehledného editačního formuláře mnoho nových konfiguračních políček. Právě proto vyvstala potřeba formulář přepracovat. Continue reading

CzechIdMng – Nové GUI

Aktuálně dokončujeme testování nového uživatelského rozhraní. V následujících týdnech dojde k nasazení k prvnímu z našich zákazníků. Nové uživatelské rozhraní s pracovním názvem CzechIdMng komunikuje s CzechIdM prostředníctvím restových služeb. Je tedy oddělena backendová a frontendová část aplikace, kdy backend stále běží na aplikačním serveru (JBoss) a klient je spuštěn na jednoduchém http serveru (Apache) s podporou Node.js. Cílem tohoto oddělení je podpora více různých klientských aplikací nad jedním backend serverem (například pro mobilní aplikace) a celkový redesign uživatelského rozhraní, kde je kladen důraz na uživatelskou použitelnost a přehlednost (UX).

Continue reading

CzechIdM release 2016q1

Rok se s rokem sešel a nás uvítal nový a pro všechny zajímavý rok 2016. Jak je tomu zvykem, na začátek roku se dávají různá předsevzetí a cíle, které mají za úkol udělat budoucí rok lepší, krásnější a přívětivější, než ten minulý. Jedním z našich firemních předsevzetí pro nový rok bylo vydat nový release. Toto předsevzetí se nám povedlo splnit již v prvním čtvrtletí a teď nám nezbývá nic jiného než vám představit novou verzi produktu CzechIdM 2016q1. Tato verze s sebou přináší mnoho užitečných oprav a nových funkcí, pojďme si tedy společně některé z nich více přiblížit.

Continue reading

Prezentace novinky v release 2016q1 část 1

V rámci interních školení jsem pro kolegy uspořádal první část prezentace představující nové funkčnosti IdM vydané v novém releasu s názvem Release 2016q1. Po delší době jde o nový release vydaný veřejně a přináší spoustu vylepšení pro další zlepšení a zjednodušení identity managementu. Jaká témata jsme v prezentaci probírali se dozvíte z agendy níže.

Continue reading

Virtuální systémy v CzechIdM

Na projektech u zákazníků se setkáváme se situací, kdy zákazník chce prostřednictvím CzechIdM evidovat účty uživatelů na systémech, které z nějakého důvodu nemohou být připojeny k CzechIdM na přímo (například daný systém neposkytuje žádné rozhraní k jeho napojení). Někdy jen není žádoucí přímé napojení na daný systém. Abychom těmto požadavkům zákazníků vyšli vstříc, máme v CzechIdM implementovaný model tzv. virtuálních systémů, jenž tyto požadavky řeší. V tomto článku se blíže podíváme, jak jsme virtuální systémy implementovali v CzechIdM.

Continue reading

Do CzechIdM umíme připojit eSpis

U našeho zákazníka jsme pomocí CzechIdM plně nahradili standardní grafické rozhraní pro správu eSpisu. Napojením eSpisu k CzechIdM umožňujeme našim zákazníkům  ruční správu jednotlivých entit v eSpisu, stejně tak jako plnou integraci se stávajícími systémy v organizaci. Napojení je realizováno tak, že CzechIdM v eSpisu spravuje:

  • organizační útvary,
  • funkční místa,
  • uživatelské účty a jejich vazby na další entity.

V tomto článku si ukážeme, jak jsme se poprali s grafickou formou rozhraní pro správu jednotlivých entit. Continue reading