CzechIdM v nové verzi 11.2 podporuje cross-domains

CzechIdM logo

CzechIdM verze 11.2 přináší další novou funkci: podporuje křížové domény (cross-domains) v adresářové službě MS Active Directory.

Uživatele nyní snadno zařadíte do skupiny v jiné doméně. Jedinečnou funkci CzechIdM podporující správu uživatelů napříč více doménami ocení velké podniky nebo skupiny sdružených organizací se složitější strukturou Active Directory. Příkladem můžou být nemocnice pod jedním vlastníkem a s centrálním IT oddělením.

Kromě toho verze 11.2 umožňuje pokročilé logování pro účely analýz ve správě protokolů (SIEM). V předchozí verzi bylo implementováno monitorování Identity Managementu, v této verzi je monitorování vylepšené a rozšířené.

Křížové domény

Hlavním vylepšením této verze je přidání podpory pro křížové domény. Pojem cross-domains znamená sadu externích systémů, které jsou propojené a sdílejí například stejná oprávnění.

Typickým příkladem je propojení více domén v MS Active Directory: můžeme mít několik domén AD, které spolu sdílejí skupiny. V rámci jedné domény AD tak můžeme přiřadit uživatele do skupin z jiné domény AD. Z pohledu koncového uživatele se zdá, že systémy mají stejnou sadu skupin.

Cílem křížových domén v CzechIdM je propojit systémy podle výše popsaného příkladu, a umožnit simulovat stejnou vlastnost: tedy že jednotlivé skupiny je možné přiřadit kterémukoli systému ve stejné skupině křížové domény.

Vylepšení zobrazení změn

Jedním z našich hlavních poslání je zlepšovat uživatelské rozhraní. V této verzi jsme vylepšili zobrazování změn v archivu provisioningu. Cílem je, aby změny byly viditelné nejenom v atributech s jednou hodnotou, ale také napříč atributy s více hodnotami. Jednotlivé hodnoty jsou pro snadnou orientaci vizuálně oddělené barvou. Na vícehodnotové atributy se aplikuje filtr, který zajistí zobrazení jen změněných hodnot.

Přiřazení role více uživatelům

Na základě požadavků uživatelů jsme přidali novou operaci, která umožňuje hromadné přiřazení role více uživatelům přímo z detailu role. Tato operace umožňuje kromě role, ze které je spuštěna, vybrat i další roli. Dostáváte tak nástroj pro přiřazení více rolí ‒ a to více uživatelům najednou.

? Nové funkce v této verzi:

? Vady opravené v této verzi:

⚡ Seznam změn:

Seznam změn pro tuto a předchozí verze najdete zde.

Nová verze CzechIdM download

Mohlo by vás také zajímat

Seriál o Identity Managementu:

 1. Co je to Identity Management?
 2. Jak vybrat IDM?
 3. Jak migrovat Identity Management?
 4. Modely spolupráce s dodavatelem IDM.
 5. Jak zabrátit vendor lock-in?
 6. Jak z personalistiky identifikovat vedoucího pro IDM?
 7. Jak se zbavit rutinních úkolů při správě IT systému automatizací Identity Managementu?
 8. Jak správně testovat IdM?
 9. Jak správně nasadit IDM do produktivního provozu?
 10. API pro připojení systému do IDM
 11. Co je to SCIM?
 12. IdM nebo formulářový systém?
 13. Netradiční využití IdM 1, 2, 3

O CzechIdM:

 1. Podporované konektory
 2. Základní funkce 
 3. Jak na samoregistraci a žádost o VPN?
 4. Jak na reset hesel z Windows? Password filtr
 5. Napojení JIP/KAAS.
 6. Správa MS-Acess.
 7. IdM a napojení Moodle
 8. Integrace CzechIdM a DMS
 9. Integrace CzechIdM a CRM Salesforce
 10. Vytváření nových formulářů v CzechIdM
 11. Napojení MS-AD do CzechIdM
 12. Co jsou to business role
 13. Jak spravovat vnořené skupiny v MS-AD
 14. Správa personálního systému a časové řezy

Like this:

Další témata