Log4j a CzechIdM

Určitě jste zaznamenali informaci o tom, že v knihovně Log4j byla objevena zranitelnost CVE-2021-45046, která umožňuje potenciálnímu útočníkovi provést JNDI lookup a tím v aplikaci spustit svůj vlastní kód.

V tomto článku se dozvíte jaký dopad má tato zranitelnost na bezpečnost CzechIdM, jaké kroky podnikáme, abychom zabránili zneužití této zranitelnosti a několik tipů, jak se vypořádat s CVE-2021-44228 ve svých aplikacích.

Dopad CVE-2021-44228 na CzechIdM

CzechIdM je postavené na Spring framework (spring.io) a k logování používá knihovnu logback (https://logback.qos.ch/). Logback není touto zranitelností postižen, proto ani samotné CzechIdM jako takové CVE-2021-44228 netrpí.

Jsme si opravdu jistí?

Ano jsme. V CzechIdM nepoužíváme log4j-core

$ mvn dependency:list | grep log4j                                                                                         
[INFO]  org.apache.logging.log4j:log4j-api:jar:2.11.2:compile
[INFO]  org.apache.logging.log4j:log4j-to-slf4j:jar:2.11.2:compile

log4j-api a log4j-to-slf4j se CVE-2021-44228 netýká, jak zmiňuje https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-44228 a https://spring.io/blog/2021/12/10/log4j2-vulnerability-and-spring-boot.

Jak šel čas s CVE-2021-44228

10.12.2021

Byla nahlášena zranitelnost CVE-2021-44228

Jako záplata bylo doporočeno nastavit konfiguraci log4j2.formatMsgNoLookups=true.

Log4j zareagovalo vydáním verze 2.15.0, kde závadnou funkcionalitu defaultně vypíná.

14.12.2021

Byla nahlášena zranitelnost CVE-2021-45046

Log4j reaguje vydáním verze 2.16.0, kde inkriminovanou funkcionalitu zcela vypíná. Ukázalo se totiž, že předchozí oprava není dostačující pro určité konfigurace log4j.

16.12.2021

Byla nahlášena zranitelnost CVE-2021-42550

Tato zranitelnost se týká knihovny logback, kterou používá i CzechIdM. Logback neumožňuje JNDI lookup na úrovni logovacích hlášek, ale v konfiguračních souborech ano. To v praxi znamená, že pokud by útočník měl přístup ke konfiguračním souborům logback pro CzechIdM, mohl by tuto zranitelnost využít.

18.12.2021

Byla nahlášena zranitelnost CVE-2021-45105

Zde se ukázalo, že předchozí verze umožňovala útočníkovi provést formu DoS útoku vytvořením nekonečné smyčky.

Log4j reaguje vydáním verze 2.17.0

Co musím udělat, abych CzechIdM zabezpečil?

Z předchozího vyplývá, že v tuto chvíli víme pouze o jedné zranitelnosti, která může mít potenciální dopad na CzechIdM a to je CVE-2021-42550. Tuto zranitelnost může útočník zneužít pouze v případě kdy:

Z těchto prerekvizit si můžeme snadno odvodit, jak útok znemožnit:

Co dál?

Jak si můžete všimnout, oprava log4j byla značně hektická a nové verze vycházely v rozmezí několika dní. Naštěstí pro nás není žádná z těchto zranitelností problematická a můžeme si tedy dovolit počkat, až se situace kolem log4j uklidní a budeme si jistí, že upgradem na novou verzi nezaneseme do CzechIdM kód šitý horkou jehlou.

Další informace

Like this:

Další témata