Tag Archives: CSV

Typical requirements on source systems connected to CzechIdM

When  connecting a system to CzechIdM that is meant to be an authoritative source of data (Identities, Org. structure, Contracted positions etc..) there are several ways of how to communicate. There are many common attributes that are usually provided by the source system to CzechIdM. Source system for CzechIdM is HR system in most implementations.

CzechIdM can be connected to HR system by many ways. Most common ones are:

  • Web service (SOAP)
  • REST api
  • Database

Continue reading

Import a export rolí ze Oracle Identity Managementu do CSV


Cílem tohoto článku je ukázat, jakým způsobem je možné exportovat a importovat role ze Sun Identity Manageru (Oracle Waveset).

Jeden z našich klientů, kterému pomáháme v oblasti identity managementu potřeboval, aby z Identity Managera (dále jen IdM) bylo možné vyexportovat role do textového souboru. Exportované soubory s rolemi budou editovat správci jednotlivých systémů a následně bude prováděn hromadný import do IdM.

Continue reading