All posts by Lucie Cirkvová

Typical requirements on source systems connected to CzechIdM

When  connecting a system to CzechIdM that is meant to be an authoritative source of data (Identities, Org. structure, Contracted positions etc..) there are several ways of how to communicate. There are many common attributes that are usually provided by the source system to CzechIdM. Source system for CzechIdM is HR system in most implementations.

CzechIdM can be connected to HR system by many ways. Most common ones are:

  • Web service (SOAP)
  • REST api
  • Database

Continue reading

CzechIdM 7 – popis produktu

CzechIdM 7 je nejnovější generací identity manageru, který v českých společnostech spravuje přes 3 milióny účtů osob. Při vývoji byly využity zkušenosti z praxe při správě identit u našich stávajících zákazníků. Do této verze byly promítnuty požadavky uživatelů, administrátorů i vývojářů.

Podívejte se na online demo na adrese http://demo.czechidm.com/ a posuďte, jak moc se nám to povedlo.

Continue reading

Prezentace z workshopu “Autentizace, autorizace a SSO v praxi a bez licencí”

11. 04. 2012 jsme uspořádali technický seminář na téma Autentizace, autorizace a SSO v praxi a bez licencí. V prostředí kulturního centra Zahrada se nás sešlo kolem 20. Z množství zajímavých dotazů během prezentací je vidět, že tato témata v současné době řeší množství státních organizací i soukromých společností. Konečná diskuze o konkrétních problémech a možnostech řešení se protáhla téměř na 2 hodiny. Všem účastníkům děkujeme  a těšíme se na další setkání, třeba na semináři na téma centrální správy identit. Continue reading