Dynamické vytváření dokumentů

Při vytváření elektronických dokumentů často narazíte na situaci, kdy stále dokola vytváříte ty stejné dokumenty a pouze v nich měníte dokola ta stejná data. To Vás časem omrzí a začnete hledat způsob, jakým vaší práci zefektivnit a co nejvíce automatizovat. Ale jak na to? Můžeme zvolit některou z knihoven určených pro práci s konkrétním typem dokumentů nebo s dokumenty pracovat sami. Tento článek obsahuje informace, jak takovou situaci vyřešit bez jakékoliv knihovny pro práci s dokumenty a konkrétně s ukázkou na dokumentu OpenDocument Writer (.odt). Stejně tak je však možné pracovat i s dokumenty .xls, .doc atd.
doc

Co je to vlastně .ODT dokument?

Dokumenty ODT jsou klasické ZIP archivy s příponou .odt. To znamená, že jako každý jiný .zip archiv je můžeme extrahovat. Jakmile tak uděláme, získáme adresář obsahující  veškerá data dokumentu. Adresářová struktura je následující:

./Configurations2/
./META-INF/
./META-INF/manifest.xml
./Pictures/
./Thumbnails/
./content.xml
./manifest.rdf
./meta.xml
./mimetype
./settings.xml
./styles.xml

Celá adresářová struktura dokumentu je popsaná v oficiální specifikaci pro Open Document Format. Zde popíšu pouze nejzajímavější.

mimetype

Obsahuje informaci o MIME TYPE dokumentu. Z toho vyplývá, že na příponě samotného souboru dokumentu nezáleží, určující je obsah tohoto souboru.

/META-INF/manifest.xml

Obsahuje informace o všech souborech v adresářové struktuře dokumentu.

/Pictures

Obsahuje veškeré obrázky obsažené v dokumentu.

meta.xml

Meta informace dokumentu. Obsahuje informace jako jsou nadpis dokumentu, autor, datum vytvoření atd.

styles.xml

Obsahuje informace o stylech použitých v dokumentu.

content.xml

Pro nás asi nejdůležitější, obsahuje samotný obsah dokumentu. Veškeré změny v obsahu dokumentu, které chceme provést, je potřeba provést zde.

Práce s obsahem

V našem případě jsme potřebovali generovat .odt dokumenty, které se lišily pouze daty. Struktura dokumentů zůstává vždy stejná. Nebylo tedy potřebné generovat dynamicky vždy celý dokument, pracovat s novými styly atd., pouze s jeho části. Jak na to?

Nejdříve vytvoříme dokument, který bude sloužit jako šablona pro všechny další generované dokumenty. Taková zjednodušená šablona pro tento článek může vypadat například takto:

 

ods_template

 

Šablonu uložíme standardně jako jakýkoliv jiný .odt dokument. Nyní dokument extrahujeme jako kdyby se jednalo o klasický .zip archiv. Vytvoří se nám adresář <nazev_dokumentu>_FILES s adresářovou strukturou uvedenou v úvodu tohoto článku. Otevřeme soubor content.xml. Obsah je podobný jazyku HTML. V obsahu si najdeme části, které budeme potřebovat dynamicky upravovat s každým novým dokumentem. V našem případě to je nadpis dokumentu:

<text:p>title_value</text:p>

a obsah tabulky, bez nadpisů jednotlivých sloupců. Jeden řádek tabulky odpovídá této struktuře:

<table:table-row table:style-name="ro2">
 <table:table-cell office:value-type="string">
  <text:p>sloupec1_value</text:p>
 </table:table-cell>
 <table:table-cell office:value-type="string">
  <text:p>sloupec2_value</text:p>
 </table:table-cell>
 <table:table-cell office:value-type="string">
  <text:p>sloupec3_value</text:p>
 </table:table-cell>
 <table:table-cell office:value-type="float" office:value="1">
  <text:p>sloupec4_value</text:p>
 </table:table-cell>
</table:table-row>

Z těchto ústřížků kódu si můžeme vytvořit šablony tak, že do dynamicky generovaných míst doplníme proměnné. Například takto:

Nadpis dokumentu:

<text:p>$document_title$</text:p>

Obsah dokumentu:

<table:table-row table:style-name="ro2">
 <table:table-cell office:value-type="string">
  <text:p>$table_column_1$</text:p>
 </table:table-cell>
 <table:table-cell office:value-type="string">
  <text:p>$table_column_2$</text:p>
 </table:table-cell>
 <table:table-cell office:value-type="string">
  <text:p>$table_column_3$</text:p>
 </table:table-cell>
 <table:table-cell office:value-type="float" office:value="1">
  <text:p>$table_column_4$</text:p>
 </table:table-cell>
</table:table-row>

V souboru content.xml je ještě potřeba doplnit na místo, kam se má vygenerovaná struktura vložit,nějaké označení. Do místa nového nadpisu například $title_insert$, nových řádků tabulky pak třeba $table_rows_insert$. Nyní stačí v libovolném programovacím jazyce vytvořit novou strukturu s nahrazenými proměnnými a vložit je do předpřipravené šablony souboru content.xml. Jelikož se jedná již jen o jednoduché nahrazení textu a zapsání do souboru, neuvádím zde konkrétní příklad. K novému content.xml již stačí jen přidat zbývající adresářovou strukturu původně extrahovaného dokumentu, zkomprimovat a přejmenovat na soubor s koncovkou .odt.

Workflow změny dokumentu

Celé workflow změny dokumentu by se dalo zapsat v jednoduchosti takto:

 1. vygenerování nových dat dle předpřipravených šablon částí dokumentu
 2. načtení obsahu šablony content.xml
 3. vložení nově vygenerovaných dat do souboru content.xml na požadovaná místa
 4. překopírování zbývající adresářové struktury dokumentu k novému content.xml
 5. komprimace celé adresářové struktury
 6. změna přípony vytvořeného archivu například na document.odt
 7. zaslání dokumentu uživateli

 Závěr

V případě, že je vše vytvořeno správně, je výsledkem .odt dokument s požadovanými daty. Pokud Vás toto téma zaujalo nebo byste ocenili další informace, neváhejte mne kontaktovat na info@bcvsolutions.eu.

Like this:

Další témata