Tag Archives: XML

Dynamické vytváření dokumentů

Při vytváření elektronických dokumentů často narazíte na situaci, kdy stále dokola vytváříte ty stejné dokumenty a pouze v nich měníte dokola ta stejná data. To Vás časem omrzí a začnete hledat způsob, jakým vaší práci zefektivnit a co nejvíce automatizovat. Ale jak na to? Můžeme zvolit některou z knihoven určených pro práci s konkrétním typem dokumentů nebo s dokumenty pracovat sami. Tento článek obsahuje informace, jak takovou situaci vyřešit bez jakékoliv knihovny pro práci s dokumenty a konkrétně s ukázkou na dokumentu OpenDocument Writer (.odt). Stejně tak je však možné pracovat i s dokumenty .xls, .doc atd.
doc
Continue reading

Správa účtů v XML souborech a jejich distribuce

V tomto článku popíši, jak jsem pomocí IdM řešil správu účtů v XML souboru. Tento soubor je zdrojem účtů pro aplikaci běžící v tomcatu a je načítán pouze při startu. Po editaci souboru je proto potřeba tomcat restartovat. Aplikace běží na dvou serverech, před kterými je loadbalancer, jež mezi ně rozhazuje požadavky. XML soubory je tedy potřeba udržovat na obou dvou serverech. Navíc je požadováno, aby bylo možno ručně soubor modifikovat.

Požadavky by se daly shrnout následovně:

  • Přidávat, editovat a odstraňovat záznamy v souboru.
  • Změny musí být propagovány na oba dva servery.
  • Aplikace musí být po aktualizaci souboru restartována.
  • Vždy musí být dostupná alespoň jedna aplikace.
  • Soubor může být ručně editován.

Continue reading

JAXB – ještě bližší propojení Javy a XML

Java i XML jsou technologie, které se často používají pro komunikaci mezi aplikacemi na různých operačních systémech. Proto je v Javě řada možností, jak s XML daty pracovat, např. SAX, DOM atd.. Jednou z dalších technologií provazující Javu s XML je i JAXB (Java Architecture for XML Binding), jejíž použití si ukážeme na praktických příkladech. JAXB nabízí metody pro konverzi XML dat na Java objekty a naopak, a umožňuje zápis a čtení XML z mnoha různých zdrojů, například ze souboru, streamu, nebo z URL. V tomto článku si na několika příkladech ukážeme, jak se s JAXB pracuje.

Continue reading