BCV solutions s.r.o.

Blog Adam Lenger

CzechIdM – Java – E-mails with attachment

Last week we’ve learned our Identity Manager CzechIdM how to send e-mails with attachments. There are plenty of situations where it could be used: pre-filled form in PDF for print, configuration file for new VPN, certificate or actual version of phone list. I will introduce you this functionality in this article. You will learn how […]

30. 6. 2014 •

Kerberos at CTU – case study

Czech Technical University (CTU) is significantly heterogeneous environment from the view of information systems. It counts tens to hundreds standalone services and applications, which are used by tens of thousands users – students, employees and hosts. What is specific for CTU environment is splitting administration and service of IT between university and faculty departments. Introduction […]

12. 5. 2014 •

Odložené úkoly – Deffered Tasks v Oracle Waveset

Ve většině společností se účty zaměstnanců spravují k určitému datu. Při nástupu zaměstnance se mu jeho uživatelské účty (email, přístup do informačních systémů dané společnosti atd.) zpřístupní k datu jeho nástupu. Při jeho odchodu se mu naopak účty zablokují, případně smažou, k datu jeho odchodu. Níže Vám nastíním jednu z možností, jak takové řešení implementovat. Nedávno […]

25. 4. 2014 •

New features in CzechIdM

There was internal meeting in our company center few days ago. So what’s new in CzechIdM? How it will help our customers?

11. 12. 2013 •

Datové typy v PostgreSQL

V nedávné době jsme se u nás ve firmě potýkali s problémy při používání databáze PostgreSQL. Normálně využíváme MySQL, ale rozhodli jsme se vyzkoušet PostgreSQL pro jeho rychlost. V tomto článku představím, čeho se problémy týkaly a jaké řešení jsem nakonec našel a použil.

4. 10. 2013 •

Optimalizace formuláře v Oracle Waveset IdM

V poslední době nastal u zákazníka s Oracle Waveset IdM problém s rychlostí načítání formuláře pro přidělení rolí. Pomalost formuláře se týkala uživatelů s více právy (rolemi), kteří mají možnost těchto rolí také více přiřazovat.

4. 6. 2013 •

Vytvoření formuláře v Oracle Waveset

Oracle Waveset nám nabízí mnoho standardních formulářů, ale občas je třeba vytvořit jeden specifický, který se mezi nimi nevyskytuje. S takovýmto problémem jsme se setkali i u nás a to v situaci, kdy bylo potřeba vytvořit formulář pro změnu hesla na nově připojeném systému. Je to centrální autentizační systém. Tento nový formulář slouží běžným uživatelům […]

13. 5. 2013 •

Vylepšení IdMUploaderu pro CzechIdM

IdMUploader je v CzechIdM velmi často používaný nástroj, který slouží vývojářům k uploadu workflow, pravidel a e-mailových šablon. Při používání vyvstalo několik úkolů ke zlepšení efektivní práce: Zajistit přenositelnost z MySQL na jakýkoliv jiný databázový engine, například Oracle a PostgreSQL. Umožnit refresh workflow přímo z IdMUploaderu. Tuto akci bylo dříve nutno provádět ručně, až po […]

13. 3. 2013 •

Připojení finančního informačního systému do IdM

Na podzim tohoto roku jsme připojovali finanční informační systém (dále zde označován pod zkratkou FIS) pro vysokou školu od dodavatele BBM. Na této univerzitě již běží Identity Manager Sun/Oracle Waveset, kde je již několik systémů připojených. V tomto článku vás seznámím s průběhem připojení a také s problémy, které při tom nastaly. Zadání Identity Manager […]

17. 1. 2013 •

XPRESS language v Sun IdM (Oracle Waveset)

V tomto článku vám představím XPRESS language. Nejdřív si zde ukážeme, jaký typ programovacího jazyka XPRESS je a jakou má syntaxi. Dále si jazyk popíšeme a ukážeme, k čemu se používá. V textu je také připraveno několik ukázek základních příkazů a úryvky z kódu.

19. 11. 2012 •