Tag Archives: ODT

Dynamické vytváření dokumentů

Při vytváření elektronických dokumentů často narazíte na situaci, kdy stále dokola vytváříte ty stejné dokumenty a pouze v nich měníte dokola ta stejná data. To Vás časem omrzí a začnete hledat způsob, jakým vaší práci zefektivnit a co nejvíce automatizovat. Ale jak na to? Můžeme zvolit některou z knihoven určených pro práci s konkrétním typem dokumentů nebo s dokumenty pracovat sami. Tento článek obsahuje informace, jak takovou situaci vyřešit bez jakékoliv knihovny pro práci s dokumenty a konkrétně s ukázkou na dokumentu OpenDocument Writer (.odt). Stejně tak je však možné pracovat i s dokumenty .xls, .doc atd.
doc
Continue reading