Archiv pro rubriku: BCV

Jak úspěšně migrovat na jiné IDM řešení

Věnuji se projektům Identity Managementu – centralizované správy identit již 12 let. Jeden z typů projektů, které s týmem děláme jsou migrace z jiných řešení/produktů na náš CzechIDM. Máme za sebou migrace z řešení Microsoftu, IBM, Oracle, Sun, Novell i Siemens. Migrační projekty bývají z těch náročnějších a díky tomu i nejzajímavějších. Pokusím se vysvětlit specifika a přidat doporučení na základě zkušeností.

Důvody, které vedou k rozhodnutí migrovat ze stávajícího řešení IDM:

 • Řešení je velmi nákladné pro placení produktových licencí: Typicky IBM nebo Oracle.
 • Produkt je funkčně nedostačující nebo nevyhovující: Microsoft Identity Manager a jeho portálová obsluha pro uživatele. Migrovali jsme již 2 případy.
 • Řešení je nasazeno nekvalitně, nedostatečně a zákazník ztratil důvěru, proto hledá jiného dodavatele i produkt nebo dodavatele. Setkáváme s tím, že je IDM nasazen jako “datová” pumpa. Což je naprosté nepochopení a degradace produktu.
 • Řešení si již odpracovalo své a je třeba generační obměny. Zákazník je otevřen i jiným produktům než je stávající.

Doporučuji vybírat tým implementátorů místo výběru produktu, na který migrovat. Kvalitní tým dokáže s různými produkty IDM podobnou muziku, naopak to ovšem neplatí. Při výběru týmu si nechte navrhnout řešení, nechte si ukázat zákaznická nasazení raději několik. Ukázka funkcí produktu pro správný výběr dodavatele naprosto nestačí!

Vybral jsem tým a produkt, co dál? Je třeba si nadefinovat parametry migračního projektu. Co je klíčovým parametrem? Čas nebo migrace historických metadat schválených přístupů?

Checklist při migraci:

 1. Jak rychle je třeba odmigrovat? Máme za sebou projekty, kde bylo zadáním urgentní migrace z důvodu konce licenční podpory. A naopak v jiném případě jsme migrovali měsíce řešení po částech, kde mohly oba IDM běžet vedle sebe.
 2. Je nutné zachovat shodné/podobné GUI pro uživatele? Zde je třeba hodně zvážit. Nové GUI bývá téměř vždy kvalitativním posunem kupředu. Ovšem uživatelé jsou často rezistivní ke změnám a jejich proškolení může být velmi náročné.
 3. Jsou možné odstávky stávajícího produkce IDM při migraci? Máme za sebou migraci bez odstávky. Ovšem chce to čas na důkladnou přípravu dat.
 4. Je nutné migrovat vše najednou tzv. velký třesk? Osvědčuje se nám migrovat postupně, po jednotlivých systémech a typech identit. Menší celky lze více oddělit, naplánovat, otestovat a rychleji odmigrovat.
 5. Odmigrovat a zároveň přidat další systémy do správy? Nejdříve migrovat, ověřit správnou funkčnost a pak přidávat další systémy. Doporučuji rozdějit na dva navazující projekty. Opět se jedná o levnější variantu hlavně z pohledu řízení.
 6. Chceme měnit migrované řešené – procesy, formuláře, přistupující uživatele? Ano, toto je možné, dokonce vhodné! Migrace na jiný produkt znamená tvorbu procesů znova. Proč je tedy neudělat lepší a hlavně aktuální… Ovšem neosvědčilo se zvětšovat a nafukovat projekt o další systémy. Samotná migrace je náročnou úlohou a menší projekt se lépe řídí a rychleji dodá. Vždy je výhodnější míti méně dokonalé řešení, které lze zlepšovat, než nemít žádné.

Nebojte se migrace. Když se správně pojme, bude úspěšná. :-)

Kontakt na mne v případě dotazů: lukas.cirkva@bcvsolutions.eu.

Nové uživatelské GUI CzechIDM

V předchozím článku jsme Vám představili nové GUI CzechIDM pro správu rolí. Nyní Vás necháme nakouknout pod pokličku i našemu novému GUI pro uživatele, které je vizuálně i uživatelsky příjemnější, než to původní. V novém GUI naleznete jak standardní funkcionality, tak i ty nové. O nich si ale řekneme jindy. Níže Vám představíme některé standardní funkcionality v novém kabátě. Continue reading

Nové GUI pro správu rolí

S nedávno vydaným releasem CzechIdM 2016q1 přichází nejen řada nových a zajímavých funkcí, ale i několik změn v GUI. Tou nejvýraznější z nich je nový, uživatelsky přívětivější formulář pro vytváření a editaci rolí. Jelikož se řada nových funkcí týká právě rolí a práce s nimi, přibylo do již tak poměrně nepřehledného editačního formuláře mnoho nových konfiguračních políček. Právě proto vyvstala potřeba formulář přepracovat. Continue reading

CzechIdMng – Nové GUI

Aktuálně dokončujeme testování nového uživatelského rozhraní. V následujících týdnech dojde k nasazení k prvnímu z našich zákazníků. Nové uživatelské rozhraní s pracovním názvem CzechIdMng komunikuje s CzechIdM prostředníctvím restových služeb. Je tedy oddělena backendová a frontendová část aplikace, kdy backend stále běží na aplikačním serveru (JBoss) a klient je spuštěn na jednoduchém http serveru (Apache) s podporou Node.js. Cílem tohoto oddělení je podpora více různých klientských aplikací nad jedním backend serverem (například pro mobilní aplikace) a celkový redesign uživatelského rozhraní, kde je kladen důraz na uživatelskou použitelnost a přehlednost (UX).

Continue reading

CzechIdM release 2016q1

Rok se s rokem sešel a nás uvítal nový a pro všechny zajímavý rok 2016. Jak je tomu zvykem, na začátek roku se dávají různá předsevzetí a cíle, které mají za úkol udělat budoucí rok lepší, krásnější a přívětivější, než ten minulý. Jedním z našich firemních předsevzetí pro nový rok bylo vydat nový release. Toto předsevzetí se nám povedlo splnit již v prvním čtvrtletí a teď nám nezbývá nic jiného než vám představit novou verzi produktu CzechIdM 2016q1. Tato verze s sebou přináší mnoho užitečných oprav a nových funkcí, pojďme si tedy společně některé z nich více přiblížit.

Continue reading

Prezentace Scala vs. Java 8

V rámci interních školení u nás proběhla prezentace představující programovací jazyk Scala a porovnávající jej s jazykem Java ve verzi 8. Scala je programovací jazyk kompatibilní s Javou, který v sobě kombinuje objektově orientované a funkcionální programování. Tento jazyk, navržený v roce 2003 Martinem Oderskym, německým počítačovým vědcem působícím ve Švýcarsku, se vyznačuje několika zajímavými vlastnostmi jako jsou pattern matching, duck typing či anonymní funkce. Právě posledně jmenované Anonymní funkce přinesla i Java 8 v podobě lambda výrazů.

Continue reading

IDS – Intrusion Detection System

V rámci interního vzdělávání jsem měl prezentaci o tom, co je to IDS (Instrusion Detection System) a jak jsme jej nasazovali u zákazníka. V tomto článku vám popíši základní principy IDS a jak jej správně začlenit do síťové infrastruktury. Představím vám také některé aplikace, které jsem ve svém řešení IDS použil. Na závěr se budu zabývat tím, jakým způsobem IDS nastavit, jaká volit pravidla a co použít pro vizualizaci reportů.

Continue reading

CzechIdM Roadmap 2015

Každý větší software musí mít nejakou vizi, cíl, kam chce směřovat. Bez vize je jeho vývoj pouze nabalující se sněhovou koulí. Vývoj běží na úrovni implementace vlastní setrvačností. V začátcích nám samovolný vývoj nevadí, ale v momentě, kdy aplikace dosáhne určitého rozsahu, je takový způsob práce dále neudržitelný.

S příchodem roku 2015 jsme tedy i my formalizovali naši vizi a vytvořili pro CzechIdM Roadmapu.
CzechIdM je ve vývoji již zhruba pět let, což je relativně dlouho. Většina vývoje je přizpůsobování produktu na míru konkrétnímu zákazníkovi. Dostatečně obecné (a užitečné) funkcionality jsou zároveň zařazovány do standardního produktu. Vývoj je tedy z větší části řízen poptávkou po konkrétních funkcionalitách, z části menší pak vývojem vlastních features „do šuplíku“.

Continue reading

Tisková zpráva: Podruhé jsme součástí IT projektu roku

Podruhé jsme součástí IT projektu roku

Bohemia Energy je jedním z vítězů soutěže IT projektu roku 2014, která je vyhlašována Českou asociací manažerů informačních technologií (CACIO). BCV solutions pro Bohemia Energy v tomto projektu zajišťuje Identity a Access Management s produkty CzechIdM a OpenAM.

Česká asociace manažerů informačních technologií (CACIO) vyhlásila dne 19. 2. 2015 výsledky soutěže IT projekt roku 2014. Tato soutěž se u nás pořádá již 12 let a zúčastnit se jí mohou projekty informačních a komunikačních technologií, které jsou uvedeny do praxe. Letošní ročník má tři vítěze. Jedním z nich je i největší alternativní poskytovatel elektrické energie, společnost Bohemia Energy, která zvítězila s řešením umožňujícím jejím zástupcům uzavírání nových smluv prostřednictvím tabletů. „Jsme velice rádi, že projekt, na kterém jsme se podíleli, byl oceněn takovou prestižní cenou,“  řekl Lukáš Cirkva, ředitel společnosti.

Na projektu jsme se podíleli s naším identity managerem CzechIdM, který již byl v organizaci implementován před pořízením tabletů. Pro začlenění tabletů a aplikací, které umožňují elektronické sepsání smlouvy, jsme správu uživatelských účtů přes CzechIdM rozšířili. Identity manager nyní kontroluje nejen to, aby měli přístupy pouze uživatelé, kteří je mají mít, ale kontroluje i jejich oprávnění — tedy kam uživatelé v aplikaci mohou a kam už nikoli. Tyto procesy — zakládání, mazání a kontroly přístupů — umožňuje identity manager CzechIdM u všech napojených aplikací. Nemůže tedy dojít k tomu, aby uživatelé, kteří již nejsou v zaměstnaneckém či jiném poměru, mohli nahlížet a měli přístupy do systémů Bohemia Energy. Pokud dojde k přeřazení zaměstnance na jinou pozici, přiřadí mu identity manager pouze ty přístupy, které má na nové pozici mít.

Poprvé jsme byli součástí výherce IT projektu v roce 2010, kdy jsme byli u zrodu první elektronické lékařské dokumentace na Všeobecné fakultní nemocnici, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Více informací o řešení na Všeobecné fakultní nemocnici naleznete zde.

Kontakt:

 • Veronika Melmuková
  BCV solutions s.r.o.
  7. května 1168/70
  149 00 Praha 4 – Chodov
  Tel.: +420 778 035 900
  Email: info@bcvsolutions.eu