Vyžádání činnosti a kontrola jejího splnění

Potřebovali jste někdy po zaměstnancích vyžádat vykonání činnosti do určitého data a mít přehled nad splněním těchto činností? Nyní je to možné v několika jednoduchých krocích pomocí CzechIdM.

Způsob fungování vyžádání

Funkcionalita je v CzechIdM zajištěna pomocí rolí. Může se jednat například o absolvování školení, nebo přečtení směrnic. Pro každou takovou činnost existuje jedna role, kterou mají určení uživatelé přiřazenou.

Vyžádání činnost se provádí v přehledu spravovaných rolí. Vedoucí pracovník vybere roli a klikne na akci pro vyžadání činnosti.

ukazka1

 

Ve formuláři pro vyžádání provedení může být uvedeno jaké změny nastaly ve směrnicích, případně další informace, které s danou činností souvisí. Důležitým údajem je datum, do kdy má být daný úkol splněn. Po vyžádání se uživateli s danou rolí vytvoří úkol, ve kterém je informován, co se po něm požaduje a do kdy.

ukol

Když uživatel danou činnost splnil, odsouhlasí úkol. Díky tomu, že se jedná o úkol, jde jednoduše zpětně dohledat, kdy byla činnost vykonána, pomocí přehledu úkolů.

Kontrola splnění úkolu

Nedílnou součástí je kontrola splnění úkolu. Ta je zajištěna pomocí naplánované úlohy spouštěné v požadovaných intervalech. Po spuštění úlohy dojde ke kontrole, zda uživatel označil úkol za splněný před určeným termínem. V případě, kdy uživatel neodsouhlasí splnění a je již po termínu, dojde k informování jeho nadřízeného. Ten obdrží e-mailem seznam uživatelů, kteří ještě úkol nesplnili. Pokud uplyne určený počet dní od data konce účinnosti, dojde k informování garantů role.

Závěr

Jak je vidět, pomocí CzechIdM lze řešit nejrůznější problémy, kde jedním z nich může být právě potřeba vyžádat provedení činnosti. Dále sledovat stav těchto činností a auditovat je. Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte napsat na info@bcvsolutions.eu

Líbí se mi to:

Další témata