Výčtový typ v jazyku Java

Od verze javy 5.0 jsou k dispozici výčtové typy, které přináší především zvýšení typové bezpečnosti.
Definice a použití jednoduchého výčtového typu je podobná jako v jazycích C/C++.
Například:

enum Color { RED, GREEN, BLUE }

Color color = Color.BLUE;
//...
switch (color) {
  case BLUE:
    //do something
    break;
  default:
    //do something
}

Na rozdíl od C nebo C++ je enum v javě mnohem mocnější. Výše uvedenou definici si lze představovat jako zkratku za

class Color {
  public static final Color RED  = new Color();

Od verze javy 5.0 jsou k dispozici výčtové typy, které přináší především zvýšení typové bezpečnosti.
Definice a použití jednoduchého výčtového typu je podobná jako v jazycích C/C++.
Například:

enum Color { RED, GREEN, BLUE }

Color color = Color.BLUE;
//...
switch (color) {
  case BLUE:
    //do something
    break;
  default:
    //do something
}

Na rozdíl od C nebo C++ je enum v javě mnohem mocnější. Výše uvedenou definici si lze představovat jako zkratku za

class Color {
  public static final Color RED  = new Color();
  public static final Color GREEN = new Color();
  public static final Color BLUE = new Color();
  
  protected Color() {}
}

Proto je možné definovat uvnitř enumu metody nebo přidávat atributy, což jde vidět v následujícím příkladu.
Je zde uveden výčtový typ plemen psů. U každého plemene chceme mít uvedenou minimální váhu a výšku v kohoutku.
Navíc umí každé plemeno psa štěkat. Protože jediný československý vlčák štěká česky, přepíšeme jeho metodu bark.
Také přepíšeme metodu toString tak, aby se názvy plemen vypisovaly malými písmeny a místo podtržítek byly mezery.

enum DogTribe {
  GERMAN_SHAPHERD_DOG(61, 30),
  GIANT_SCHNAUZER(65, 32),
  CZECHOSLOVAKIAN_WOLFDOG(65, 26) {
    @Override
    public String bark() {
      return "haf-haf";
    }
  };

  public String bark() {
    return "bow-wow";
  }

  public int getDogMinHeight() {
    return this.dogMinHeight;
  }

  public int getDogMinWeight() {
    return this.dogMinWeight;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return this.name().toLowerCase().replace('_', ' ');
  }

  private DogTribe(int dogMinHeight, int dogMinWeight) {
    this.dogMinHeight = dogMinHeight;
    this.dogMinWeight = dogMinWeight;
  }

  private int dogMinHeight; //measured in cm in withers
  private int dogMinWeight; //measured in kg
}

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    for (DogTribe tribe: DogTribe.values()) {
      System.out.println(tribe);
      System.out.println("\tMinimal height: " + tribe.getDogMinHeight());
      System.out.println("\tMinimal weight: " + tribe.getDogMinWeight());
      System.out.println("\t" + tribe.bark());
    }
  }
}

Like this:

Další témata