Nové uživatelské GUI CzechIDM

23. 6. 2016 • BCVlogBCVCzechIdMNové uživatelské GUI CzechIDM

V předchozím článku jsme Vám představili nové GUI CzechIDM pro správu rolí. Nyní Vás necháme nakouknout pod pokličku i našemu novému GUI pro uživatele, které je vizuálně i uživatelsky příjemnější, než to původní. V novém GUI naleznete jak standardní funkcionality, tak i ty nové. O nich si ale řekneme jindy. Níže Vám představíme některé standardní funkcionality v novém kabátě.

Profil

Pod záložkou profil se skrývají údaje o uživateli, který je do CzechIdM přihlášen. Nalezne zde své osobní údaje, přiřazené role, účty na spravovaných systémech a další.

Základní funkcionalitou, kterou využije každý uživatel, je změna hesla. Tu uživatel nalezne v záložkách na svém profilu. Pro změnu hesla je nezbytné zadat nové heslo a vybrat systémy, na kterých chce heslo změnit. CzechIdM následně tuto změnu hesla propíše do koncových systémů.

PasswordChange

Změna hesla

Stále na stránce profilu nalezneme záložku Přiřazené role, kde nalezneme oprávnění, která jsou přiřazena k naší identitě.

UserRoles

Přiřazené role

Záložkou profilu jsou i delegace úkolů. Zde můžeme přidávat nové delegace úkolů a zároveň vidíme stav již vytvořených delegací.

Úkoly

Záložka slouží k zobrazení úkolů  a práci s nimi.

Tasks

Přehled úkolů

Uživatelé

Při otevření této záložky se Vám zobrazí seznam uživatelů, které můžete vyhledávat podle mnoha atributů jako je uživatelské jméno, příjmení, jméno, e-mail či popis, nebo podle organizační struktury.

Users

Přehled uživatelů

Organizace

Chcete vidět hierarchii organizační struktury, spravované v CzechIdM? K tomu slouží záložka Organizace. Vidíte zde seznam organizací, ale i jejich postavení v organizační struktuře.

Organizations

Organizace

Audit

Auditní log nám dává podrobné informace o jednotlivých operací, které identity manager provádí. Zjistíme odtud kdo spustil danou operaci i její průběh a výsledek.

Audits

Auditní log

Pokud máte nějaké postřehy, připomínky, či nápady, neváhejte nás kontaktovat na info@bcvsolutions.eu!

Like this:

Další témata