Manuální instalace Oracle Waveset 8.1.1 patch 1

Příspěvek obsahuje návod, jak nainstalovat Oracle Waveset (dříve Sun Identity Manager – IdM), patch 1 a také nastavení tomcatu, ve kterém bude IdM deployováno a provozováno.

Konfigurace tomcatu

Předpokládáme, že máme nainstalovanou java 1.6 (64bit) a apache tomcat verze 6
Pouze upravíme konfiguraci tomcatu tak, aby používal více paměti a https spojení. Konfigurace je velice jednoduchá. Sestává se z následujících kroků:

Příspěvek obsahuje návod, jak nainstalovat Oracle Waveset (dříve Sun Identity Manager – IdM), patch 1 a také nastavení tomcatu, ve kterém bude IdM deployováno a provozováno.

Konfigurace tomcatu

Předpokládáme, že máme nainstalovanou java 1.6 (64bit) a apache tomcat verze 6
Pouze upravíme konfiguraci tomcatu tak, aby používal více paměti a https spojení. Konfigurace je velice jednoduchá. Sestává se z následujících kroků:

Postup instalace Oracle Waveset

Vzhledem k tomu, že je použita 64 bitová java, tak nemusí jít spustit instalační program. To je známý problém a dá se vyřešit například spuštěním instalačního programu pomocí 32 bitové javy. V tomto případě ale provedeme manuální instalace.
Odkazy do dokumentace:

Vytvoření repository

Nejdříve vytvoříme na databázovém serveru (v našem případě Oracle 10g) schéma „idm“, které se bude používat jako repository IdM.

Je tedy nutné upravit soubor „create_waveset_tables.oracle“ (je dodáván s idm v adresáři „db_scripts“ nebo „sample“) tak, aby místo schematu waveset používal schema „idm“ (jednoduše nahradit všechny výskyty řetězce „waveset.“ řetězcem „idm.“).

Skript (obsahuje SQL) poté spuštíme

sqlplus system/heslo @create_waveset_tables.oracle

čímž dojde k vytvoření všech potřebných tabulek a indexů repository.

Manuální instalace IdM

Protože používáme Oracle, jako úložiště pro repository, tak je třeba stáhnout JDBC drivery ze stránky http://www.oracle.com/technetwork/database/features/jdbc/index-091264.html
Pro Oracle 10g to jsou konkrétně soubory:

Nejdříve vypneme tomcat (apache-tomcat/bin/shutdown.sh) a v podadresáři „webapps“ vytvoříme adresář „idm“. V následujícím textu předpokládáme, že je tento adresář našim pracovním.

Z balíčku „OW_8_1_1_1_manual_install.jar“ zkopírujeme soubor „OW_8_1_1_0.jar“ do adresáře „idm“.
Po té ho rozbalilíme příkazem jar -xvf OW_8_1_1_0.jar a následně tento soubor smažeme.

Do adresáře WEB-INF/lib zkopírujeme dříve stažené soubory „ojdbc14.jar“ a „orai18n.jar“.
Pro jistotu zkontrolujeme, zda jsou všechny vytvořené soubory vlastněny stejným uživatelem jako tomcat, případně toto změníme příkazem chown -R uživatel:skupina *

Je potřeba nastavit příznak spustitelnosti souboru „bin/lh“. Příkaz chmod u+x bin/lh
Dale jsme nastavili proměnou WSHOME. Příkaz export WSHOME=$PWD

Pokud máme k dispozici grafické rozhraní, můžeme spustit jednoduchého průvodce konfigurace repository a importu objektů příkazem bin/lh setup.

Předpokládejme, že grafické rozhraní dostupné nemáme, proto provedeme nejdříve konfiguraci příkazem (parametry host, port, user a pwd je potřeba změnit)

bin/lh setRepo -tOracle -ujava:oracle:thin:@host.your.com:1521:dbname -Uuser -Ppwd

a následně import objektů do repository

bin/lh import sample/init.xml

Instalace patche

Budeme instalovat patch 1 (patch-id: 145769-01) Postup je detailně popsán v pdf souboru přiloženému ke každému patchy. Opět zvolíme manuální instalaci.

Rozbalíme tedy soubor OW_8_1_1_1_manual_install.jar, ktery obsahuje například zmíněné pdf (Waveset_Release_Notes_8-1-1-1.pdf) a hlavně OW_8_1_1_1.jar. Toto jarko si zkopirujeme do pomocného adresáře a vyextrahujeme z něho „idm.jar“ a „idmcommon.jar“ následujícím příkazem

jar -xvf OW_8_1_1_1.jar WEB-INF/lib/idm.jar WEB-INF/lib/idmcommon.jar

Nastavíme proměnnou CLASSPATH:

CLASSPATH=$PWD/WEB-INF/lib/idm.jar:$PWD/WEB-INF/lib/idmcommon.jar

Zkontrolujeme, že máme stále nastavenou proměnnou WSHOME na adresář, kde máme nainstalované idm, případně ji opět nastavíme.

Poté spustíme příkaz:

java -classpath $CLASSPATH -Dwaveset.home=$WSHOME com.waveset.install.UpgradePreProcess

Nasledně se přesuneme do adresáře s instalací idm a rozbalíme zde celé jarko s patchem:

cd $WSHOME
jar -xvf $NAS_POMOCNY_ADRESAR/OW_8_1_1_1.jar

Posledním krokem je spuštění post-procesu:

java -classpath $CLASSPATH -Dwaveset.home=$WSHOME com.waveset.install.UpgradePostProcess

Konec

Tím je instalace idm ukončena. Po opětovném nastartování tomcatu (apache-tomcat/bin/startup.sh) běží idm na adrese http://host:8443/idm. Ve výchozím nastavení se lze přihlásit pod jménem „configurator“ a heslem „configurator“.

Líbí se mi to:

Další témata