Jaký byl rok 2013 v BCV?

Minulý rok byl nás i pro naše zákazníky rokem velkého počtu připojovaných systémů do CzechIdM a masivního nárůstu spravovaných účtů. Soustředili jsme na dokončení nasmlouvaných projektů a na stabilizaci, posilováním našich znalostí.

bcv2013

Zajímavé změny v roce 2013

 • Pro naše zákazníky spravujeme v CzechIdM 698.412 účtů a 79149 rolí. Update: k lednu 2014 je to již přes 2 miliony účtů.
 • Pripojili jsme nové systémy do Identity Managementu CzechIdM: Vera, Active Directory, Siebel, Matrix, Navision, Fama, FIS CVUT, Medea, eIdentity, MS-Exchange 2010, OpenAM, Liferay, Sun Access Management, AW Caesar, VPN, Sun Portal.
 • Prošli jsme externím auditem účetnictví za roky 2011-2013.
 • Návštěvnost našeho úzkoprofilového blogu setrvale narůstá, nárůst za rok 2013 je o 150%.
 • Obdrželi jsme potvrzení naší práce – 2 reference CzechIdM na web.

swloga

Zlepšujeme vývoj a náš produkt CzechIdM

 • Uspořádali jsme několik interních školení.
 • Vytvořili jsme nový produkt pro zdravotnická zařízení – eCert.cz
 • Změnili jsme interní vývojovou mětodiku na více agilní. Zatím výsledky testujeme.
 • Zvýšili jsme rychlost vývoje o další úroveň – 30% nárůst úkolů za rok.
 • Vydali jsme 2 nové verze produktu CzechIdM.
 • Odmigrovali jsme u zákazníka Oracle Cluster z 10g na 11g.
 • Podrobněji dokumentujeme a více času testujeme, přibližně 40% času projektu.

Jaký bude rok 2014?

Na rok 2014 připravujeme pro naše zákazníky velké produktové překvapení… :-)

Přejeme všem našim zákazníků mnoho úspěchů v novém roce.

 

About Lukáš Cirkva

CEO, Identity Management consultant with 10+ years of experience. I have also played a leadership role in the development of our company's own SW tool - CzechIdM. We also service our delivered solutions. Please see www.CzechIdM.com and linkedin for more info: www.linkedin.com/in/lukascirkva/

Leave a Reply