Vytvoření webové služby a její otestování


Cílem tohoto článku je ukázat vytvoření jednoduché webové služby ve vývojovém prostředí NetBeans, její deploy na aplikační server GlassFish, otestování přímo ve webovém prohlížeči a vytvoření klienta, který bude tuto službu volat.

1. Vytvoření, deploy a otestování webové služby

Cílem tohoto článku je ukázat vytvoření jednoduché webové služby ve vývojovém prostředí NetBeans, její deploy na aplikační server GlassFish, otestování přímo ve webovém prohlížeči a vytvoření klienta, který bude tuto službu volat.

1. Vytvoření, deploy a otestování webové služby

 

package eu.bcv;

import javax.jws.WebMethod;
import javax.jws.WebParam;
import javax.jws.WebService;

/**
 *
 * @author Frantisek Hradil
 */
@WebService()
public class BCVInfo {

  @WebMethod(operationName = "getResult")
  public Integer getResult(@WebParam(name = "a")
      final Integer a, @WebParam(name = "b")
      final Integer b) throws IllegalArgumentException {

    if (a == null || b == null) {
      throw new IllegalArgumentException("Invalid attribute value.");
    }

    return a + b;
  }
}

 

2. Vygenerování klienta k vytvořené webové službě

 

package bcvtestws_client;

import eu.bcv.client.BCVInfo;
import eu.bcv.client.BCVInfoService;

/**
 *
 * @author Frantisek Hradil
 */
public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    
    try {
      BCVInfoService service = new BCVInfoService();
      BCVInfo port = service.getBCVInfoPort();
      Integer result = port.getResult(3, 5);
      
      System.out.println("result = " + result);
    } catch (Exception e) {
      System.out.println("Error = " + e);
    }
  }
}

 

Ukázali jsme si, jak vytvořit webovou službu pomocí JAX-WS (Java API for XML Web Services). Naznačili jsme, jak otestovat webovou službu přímo ve webovém prohlížeči bez nutnosti psát klienta. Výhodou tohoto testu je možnost zobrazení zasílaného SOAP Requestu a přijatého SOAP Response přímo v prohlížeči. Díky nástroji NetBeans je možné si z WSDL vygenerovat klienta webové služby. V tomto případě bylo zavolání takto jednoduché webové služby snadné a vystačili jsme si s několika málo řádky zdrojového kódu. Vývojové prostředí NetBeans nám výrazně ulehčilo práci tím, že za nás vygenerovalo klientskou aplikaci. Pro začátečníky je díky tomu výrazně snažší proniknout do psaní webových služeb.

Like this:

Další témata