Sledování stavu Areca řadiče Nagiosem

Na některých serverech používáme řadiče Areca ARC-1680, pro klidný spánek monitorujeme stav diskových svazků Nagiosem.

Pro sledování stavu využíváme utilitu od výrobce, program arecacli:

[root@server ~]# /usr/local/sbin/arecacli vsf info
 # Name       Raid Name    Level  Capacity Ch/Id/Lun State     
===============================================================================
 1 ARC-1680-VOL#000 RS# Dat1    Raid1+0 750.0GB 00/00/00  Normal
 2 ARC-1680-VOL#001 RS# Dat2    Raid1+0 750.0GB 00/00/01  Normal
 3 ARC-1680-VOL#002 RS# Dat3    Raid1+0 1466.0GB 00/00/02  Normal
 4 ARC-1680-VOL#003 RS# Dat4    Raid6  3750.0GB 00/00/03  Normal
===============================================================================
GuiErrMsg<0x00>: Success.

Na některých serverech používáme řadiče Areca ARC-1680, pro klidný spánek monitorujeme stav diskových svazků Nagiosem.

 

Pro sledování stavu využíváme utilitu od výrobce, program arecacli:

[root@server ~]# /usr/local/sbin/arecacli vsf info
 # Name       Raid Name    Level  Capacity Ch/Id/Lun State
===============================================================================
 1 ARC-1680-VOL#000 RS# Dat1    Raid1+0 750.0GB 00/00/00  Normal
 2 ARC-1680-VOL#001 RS# Dat2    Raid1+0 750.0GB 00/00/01  Normal
 3 ARC-1680-VOL#002 RS# Dat3    Raid1+0 1466.0GB 00/00/02  Normal
 4 ARC-1680-VOL#003 RS# Dat4    Raid6  3750.0GB 00/00/03  Normal
===============================================================================
GuiErrMsg<0x00>: Success.

Program arecacli je třeba spouštět pod vyšším oprávněním, nechtělo se mi měnit práva k zařízení v /dev, tak jsem použil SUDO, zápis v /etc/sudoers:

Cmnd_Alias ARECA = /usr/local/sbin/arecacli
nrpe  ALL= NOPASSWD: ARECA
#!/bin/bash

VOLUMES="1 2 3 4"

STATE_OK=0       # define the exit code if status is OK
STATE_WARNING=1     # define the exit code if status is Warning (not really used)
STATE_CRITICAL=2    # define the exit code if status is Critical
STATE_UNKNOWN=3     # define the exit code if status is Unknown

PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin

for cmd in arecacli awk sed sudo [
do
 if ! `which ${cmd} 1>/dev/null`
 then
 echo "UNKNOWN: ${cmd} does not exist, please check if command exists and PATH is correct"
 exit ${STATE_UNKNOWN}
 fi
done

RESULT=""
ERROR=0
for volume in $VOLUMES; do
    volstate=$(/usr/bin/sudo /usr/local/sbin/arecacli vsf info vol=${volume} | awk -F: '/Volume\ State/{str=$2; sub("[ \t]*","",str); print str}')
    if [ "${volstate}" != "Normal" ]; then
        ERROR=1
    fi
    RESULT="${RESULT}Vol$volume: ${volstate} "
done

if [ $ERROR -gt 0 ]; then
    echo "ERROR: ${RESULT}"
    exit ${STATE_CRITICAL}
else
    echo "OK: ${RESULT}"
    exit ${STATE_OK}
fi

Arecacli pro kontrolu svazku potřebuje skoro jednu sekundu. U nás celkem pro běh skriptu potřebujeme 4s:

[root@server ~]# time /usr/local/sbin/check_areca
OK: Vol1: Normal Vol2: Normal Vol3: Normal Vol4: Normal

real  0m3.973s
user  0m0.015s
sys   0m0.044s

Zařazení do NRPE je snadné, /etc/nagios/nrpe.cfg:

...
command[check_areca]=/usr/local/sbin/check_areca
...

Like this:

Další témata