Reference: Identity Management na Ministerstvu životního prostředí

Jak uživatele registrovat a dvoufaktorově autorizovat? Potřebujete bezpečně přistupovat do interní sítě? Můžete využít Identity Management.

V prostředí Ministerstva životního prostředí (dále též „MŽP“) byl modernizován systém pro vzdálené přístupy z Internetu – externí zónu. Uživatele je třeba vícefaktorově autentizovat s využitím telefonního čísla. Cílem bylo vybudovat kvalitní zdroj informací o uživatelských účtech. Uživatelům byl poskytnut webový portál pro správu účtu. Pro řešení byl vybrán Identity Manager CzechIdM.

Hlavní funkce řešení:

 1. vytvoření centrálního systému pro identity zaměstnanců i externistů,
 2. integrace s personálním systémem,
 3. podpora přístupu internistů i externistů dvoufázovou autentizací do externí zóny,
 4. samoobslužný portál resetu hesel.

Popis nasazeného řešení

Autoritativním zdrojem informací o osobách v prostředí MŽP je personální systém, který obsahuje všechna potřebná data.  Dalším zdrojem dat je ruční zadání přímo do webové administrace systému CzechIdM.

Typy uživatelských identit:

 • Zaměstnanci:
  • všichni uživatelé z personálního systému s platným vztahem,
  • údaje pro vytvoření účtu se skládají z informací z personálního systému, případně ručně doplněných administrátorem v IdM,
  • login uživatele je generován na základě údajů z personálního systému.
 • Externisté:
  • údaje pro vytvoření uživatelského účtu zadává oprávněná osoba (~správce uživatelů v MŽP) ručně přes webové rozhraní do nově vzniklého systému IdM,
  • login uživatele je automaticky generován při zakládání účtu podle schématu pro externisty.

Další využívaná funkčnost CzechIDM

 1. Automatizace správy uživatelských účtů na základě dat z personálního systému:
  • transformace dat mezi zdrojovým a spravovaným systémem IdM,
  • synchronizace nových účtů,
  • úprava dat při změně,
  • mazání neaktivních účtů.
 • Integrace s lokální SMS bránou provozovanou v prostředí MŽP (například z důvodu resetu hesla);
 • Webové rozhraní pro správu uživatelů administrátorem:
  • zakládání, modifikace a mazání účtů,
  • generování loginu uživatele podle vlastního algoritmu,
  • zobrazení informací o uživatelském účtu,
  • blokace účtu uživatele,
 • Webové rozhraní pro správu účtu uživatelem:
  • reset zapomenutého hesla – verifikace požadavku, po splnění zaslání nového hesla na SMS,
  • změna hesla uživatelem,
  • zobrazení informací o uživatelském účtu,
  • lokalizace v českém a anglickém jazyce,
  • zajištění bezpečného provozu portálu i v případě přístupu ze sítě Internet.
 • Auditní informace – systém IdM musí zaznamenávat informace o prováděných změnách:
  • zaznamenaných na uživatelských účtech,
  • během synchronizací ze zdroje dat,
  • změn propagovaných do externích systémů.

 

O CzechIdM

CzechIdM Identity Management je nástroj pro centralizaci a automatizaci správy uživatelských identit v celé síti. Aktuálně CzechIdM spravuje přes 3.000.000 účtů v ČR! Umožňuje správným osobám přístup ke správným zdrojům, ve správný čas, ze správných důvodů a s plnou evidencí. IT systémy jsou typicky heterogenní a jsou dostupné po interní síti. Správa je prováděna zásahem administrátora v CzechIdM nebo automatizovanými procesy. Více zde.

O Ministerstvu životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) bylo zřízeno 19. prosince 1989 zákonem ČNR č. 173/1989 Sb. k 1. lednu 1990 jako ústřední orgán státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech životního prostředí. Více zde.

O dodavateli BCV solutions

BCV je stabilní česká IT společnost, působící na trhu už 10 let. Vytváří SW CzechIdM, který se pro desítky firem v České republice stal nepostradatelným základním stavebním kamenem bezpečnosti.  Šetří jim čas a energii, kterou mohou administrátoři systémů věnovat kvalifikovanějším činnostem. Více zde.

About Lukáš Cirkva

CEO, Identity Management consultant with 10+ years of experience. I have also played a leadership role in the development of our company's own SW tool - CzechIdM. We also service our delivered solutions. Please see www.CzechIdM.com and linkedin for more info: www.linkedin.com/in/lukascirkva/

Leave a Reply