Identity Management pomáhá Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen AOPK) poptávala systém na automatizaci a centralizaci správy identit – Identity Management.

Zadání projektu bylo zpřístupnění funkcí správy uživatelů a jejich oprávnění blíž vedoucím pracovníkům, garantům projektů a vlastníkům aplikací. Zlepšení a sjednocení přehledu nastavení uživatelských oprávnění. Systém umožní samoregistraci externích uživatelů. O provozu a nastavení práv v rámci CSI bude udržována kompletní auditní stopa v rozsahu zákona o kybernetické bezpečnosti.

Vybrán byl SW CzechIdM od společnosti BCV solutions.

CzechIDM nám napomáhá plně integrovat, automatizovat a bezpečně zajišťovat správu externích a interních uživatelů a jejich přístupových oprávnění do naprosté většiny informačních služeb AOPK ČR.

Říká Jan Zárybnický, ředitel odboru informačních systémů ochrany přírody.

Hlavní úkoly projektu:

 1. Centralizace správy uživatelských účtů.
 2. Integrace se stávajícími systémy LDAP, ISOP, MySQL, OK Base (V cloudu).
 3. Podpora životního cyklu identity a organizační struktury.
 4. Přenos funkcionalit ze stávajícího řešení IBM – registrace externisty, změna hesla.
 5. Umožnění samoobsluhy zaměstnanců pro žádosti o přístupy a oprávnění.
 6. Podpora řešení v rutinním provozu.

O projektu implementace CzechIdM:

 1. Trvání projektu: 6 měsíců
 2. Počet Identit: více než 5000
 3. Velikost organizační struktury: více než 1500 org. jednotek
 4. Počet integrovaných a spravovaných systémů: 4
 5. Počet operací na řízené systémy: V řádu desítek tisíc měsíčně.
 6. Počet žádostí o oprávnění: stovky měsíčně.

Dosažené cíle:

 1. Vybudovaná centrální správa uživatelů  – automatická správa zaměstnanců, manuální evidence externistů,  změna oprávnění, reset hesla do systémů.
 2. Externí uživatelé se registrují do systému sami.
 3. Uživatelé si žádají sami v samoobsluze o oprávnění. Vedoucí pracovníci mají přehledný systém na schvalování oprávnění.
 4. Vedoucí pracovníci, vlastníci/garanti aplikací získali přehled o uživatelích  a jejich oprávněních.

O AOPK:

Agentura je organizační složkou státu dle § 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění. Je zřízena s účinností od 1. 1. 2015 zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Územní působnost Agentury se vztahuje na celou Českou republiku.

Předmět činnosti služebního úřadu: Výkon státní správy na území chráněných krajinných oblastí (CHKO) mimo CHKO Šumava a CHKO Labské pískovce, národních přírodních rezervací a jejich ochranných pásem a národních přírodních památek a jejich ochranných pásem mimo území národních parků a jejich ochranných pásem, pozemků určených k obraně státu a vojenských újezdů v rozsahu určeném zákonem.

Více informací  na webu aopk.cz.

O BCV solutions:

BCV solutions je specialista na Identity a Access Management. Aktuálně pomáhá spravovat přes 3 miliony účtů v ČR v organizacích: CETIN, Kooperativa, Bohemia Energy, Ministerstvo zahraničních věcí, Statutární město Ostrava a mnoha dalších.

 

Like this:

Další témata