Reference: CzechIdM pomáhá v Oncomed

Společnost oncomed manufacturing a.s. poptávala systém na automatizaci a centralizaci správy identit – Identity Management.

Díky pravidelným auditům a legislativním požadavkům, které jsou na společnost kladeny, jsme hledali nástroj, který nám pomůže získat podklady pro audit. Tím nástrojem se stal SW CzechIdM.

Cílem projektu bylo zjednodušit přípravu podkladů pro audit. Mít v ruce nástroj, který průkazně prokáže platnost přidělených oprávněních.

Dosažené cíle:

  1. Zjednodušení přípravy podkladů pro audit = průkaznost přidělených oprávnění
  2. Automatizace rutinních úkonů = úspora času odpovědných pracovníků
  3. Zavedení role managementu nad spravovanými systémy
  4. Delegace správy přístupů na vlastníky dat
  5. Správa externistů
  6. Vedoucí pracovníci, vlastníci/garanti aplikací získali přehled o uživatelích a jejich oprávněních.

 

Chtěl jsem Vám poděkovat za velmi dobře odvedenou práci – výsledek tomu odpovídá“. Říká vedoucí IT úseku p. Jiří Zbranek.

 

O oncomed manufacturing a.s.

Společnost oncomed manufacturing a. s. je dceřinou společností německé farmaceutické firmy medac GmbH. Od svého počátku, tedy od roku 2010, vyrábíme vysoce kvalitní cytostatické injekce pro léčbu onkologicky nemocných pacientů. Přestože naše historie není dlouhá, činnostmi navazujeme na mnohaletou tradici chemické a farmaceutické výroby v Brně.

Více na: www.oncomed.cz

 

O BCV solutions

BCV solutions je specialista na Identity a Access Management. Aktuálně pomáhá spravovat přes 3 miliony účtů v ČR v organizacích: CETIN, Kooperativa, Bohemia Energy, Ministerstvo zahraničních věcí, Statutární město Ostrava a mnoha dalších.

Více na: www.bcvsolutions.eu

Like this:

Další témata