Recenze knihy: Nikdy nedělej kompromis

Kniha Nikdy nedělej kompromis je čtivá a poučná kniha od vyjednávače FBI Christophera Vosse. Dočtete se o vyjednávacích technikách, které jsou předvedeny na příkladech někdy velmi drsných například vyjednávání o rukojmích. 

Oceňuji srozumitelnost a jasnou strukturu. Některé techniky jsem začal používat. Negativem se mi zdálo určité zjednodušování, které logicky pramení z čtivosti. Měl jsem pocit, že autor se vidí v technikách, které jsou tak známé, že již v obchodě nefungují. Porovnávání vyjednávání se zločinci s vyjednávání v obchodě je náročné přijmout.

Knize dávám 90%

Vybrané ukázky

Toto jsou mé poznámky. Pro plné pochopení je třeba knihu přečíst. :-)

Buďte zrcadlem

Hlas

Zrcadlení – je v podstatě napodobování. “Důvěřuj mi,. Ty a já se podobáme.” Většinou se týká neverbální komunikace. Zrcadlení znamená, že opakujeme poslední tři slova, která náš protějšek řekl. Jednoduché, ale nevysvětlitelně účinné.

Postup jak dosáhnout svého bez konfrontace

  1. Nasaďte hlas nočního DJ
  2. Začněte větu slovy “Promiňte,” Použijte zrcadlení
  3. Mlčte alespoň 4 vteřiny.
  4. Opakujte předchozí kroky.

 

Nepoužívejte jejich emoce, pojmenujte je

Emoce nejsou překážkou, ale prostředkem. Vzniká vztah terapeut a pacient. Terapeut do pacienta štourá tak dlouho, až jeho odpovědi pochopí, kde je problém. A pak odpovědi předkládá pacientovi zpátky, aby pacient se sám hlouběji zamyslel a změnil své chování.

Pojmenujte emoce:

“Je to tak” je lepší než “Ano”.

Umění ohýbat realitu

Vytvořte iluzi kontroly

Zajistěte realizaci

Tvrdě smlouvejte

Jak najít černou labuť

Teorie černé labutě je metaforou popisující důležité neočekávané události, které mají významný dopad na společnost. Tyto události se odchylují od toho co je běžné a proto je obtížné je předvídat

Like this:

Další témata