CzechIdM: Přidání atributů ve virtuálních systémech

V předchozích článcích jste se dozvěděli, co virtuální systémy jsou, a naučili jste se je vytvářet. Tento článek představuje jak jednoduše přidat další  (tzv. rozšířené) atributy k virtuálnímu systému.V tomto případě budeme chtít přidat atribut budova, v níž má uživatel kancelář (building).

Postup přidání rozšířených atributů

V prvních kroku je třeba upravit definice formulářů. V levém panelu otevřeme položku Nastavení, Definice formulářů a v seznamu typů najdeme položku idmIdentity, kterou kliknutím na lupu upravíme.

Pod položkou Atributy formuláře klikneme na tlačítko Přidat. Vyplníme Kód a Název položky (případně provedeme další změny podle našich požadavků) a klikneme na tlačítko Uložit.

Následně je třeba přidat nový atribut do konfigurace našeho virtuálního systému.  V levém panelu vybereme Virtuální systémy, Seznam a otevřeme náš virtuální systém. Klikneme na Konfigurace, vepíšeme kód atributu do seznamu atributů (Attributes (multi)) a uložíme konfiguraci.

V posledním kroku je třeba upravit schéma a mapování v našem virtuálním systému. Začněme schématem, které slouží k zachycení struktury připojeného systému (tj. obsahuje informace o tom, které atributy jsou v systému přítomné): klikneme na Schéma systému, otevřeme lupou položku __ACCOUNT__ a pod atributy schématu klikneme na Přidat. Zde zadáme název atributu a jeho datový typ; v tomto případě se jedná o prostý text (název budovy), jde tedy o typ java.lang.String. Dále je třeba zaškrtnout následující vlastnosti atributu: Je možné ho číst, Je možné ho vytvořit, Je možné ho upravit, Standardně je vracen. Uložíme detail atributu.

Zcela na závěr pak upravíme mapování atributů našeho systému, které atributy definované ve schématu připojeného systému páruje s atributy přítomnými v IdM. Klikneme na Mapování atributů a lupou otevřeme položku Provisioning. V seznamu namapovaných atributů pak klikneme na tlačítko Přidat. Z rolovací nabídky pod Atribut ve schéma vybereme náš atribut, automaticky se nám tak doplní i název. Zaškrtneme, že se jedná o rozšířený atribut a pod IdM klíč uvedeme název přidaného atributu.

Kontrola funkčnosti a výsledek přidání rozšířených atributů

Nyní už zbývá jen ověřit, že proces přidání rozšířeného atributu proběhl podle našich představ. Vybereme uživatele, který má přidělenou roli v našem virtuálním systému, a kliknutím na Přejít na plný detail a Další údaje nyní vidíme, že byl uživateli přidán námi vytvořený atribut.

Pokud jej nyní upravíme a výsledek uložíme, měla by být správci systému (implementer) odeslána informace o tom, že je třeba provést změnu v jím spravovaném systému a potvrdit její provedení v IdM. To můžeme ověřit v položce Virtuální systémy, Požadavky.

S jistotou teď víme, že přidání rozšířeného atributu proběhlo úspěšně. Při každé změně hodnoty tohoto atributu bude upozorněn správce virtuálního systému. Admin následně zajistí shodu hodnot atributů v IdM a jím spravovaném systému.

 

Like this:

Další témata