Nová verze CzechIdM 9.7 přináší recertifikace práv

Po dvou měsících usilovné práce je zde nová verze CzechIdM 9.7 Rhyolite. Tato verze přináší velké množství menších zlepšení, hlavně v GUI a pro administrátory.

Od této verze je možné i využívat modul Recertifikace, který slouží k naplánování přeschválení přiřazených práv uživatelů.

Ryolit je výlevná vyvřelá hornina s podstatným množstvím křemene. Představuje výlevný ekvivalent hlubinné žuly. Nejčastěji bývá bělavý, šedavý, růžový až červený a někdy i zelenkavý. Více na wikipedia.

Informace o požadavcích na systém

Požadavek o přiřazení role uživateli musí být schválen a pak se asynchronně aplikuje na koncový systém. Existují případy, kdy role je uživateli schválena, ale na koncovém systému není změna aplikována. Například z důvodu nedostupnosti systému. V takovém případě může být pro uživatele důležité znát přesný čas, kdy byl účet úspěšně vytvořen.

Novinkou je, že u uživatele v žádosti je vidět stav realizace propsání práv na koncový systém.

request-inprogress (1)

Více informací je zde.

Identifikace úkolů transakce

CzechIdM všechny aktivity loguje. Tyto informace lze najít v auditním logu. Od verze 9.7 lze dohledat jaké uživatelská transakce měla dopad na jaké objekty. Každá uživatelská transakce má své unikátní ID. Podle tohoto atributu lze v auditu vyhledávat.

Jedná se o zjednodušení práce administrátora při dohledávání proč bylo co způsobeno.

transaction-audit

Více informací je zde.

Přeschválení práv – Recertification module

Uživatel má přiřazené role, která reprezentují práva v koncovém systému. Modul řeší potřebu znovu-přeschválení již přiřazených rolí uživateli.

Proces vyvolání znovu-schválení přiřazených rolí lze vyvolat na určitou roli. Dojde k vytvoření žádostí na garanty rolí nebo na nadřízené.

Tento modul je dostupný pouze při zakoupení maintenance.

recertification-requests

recertification-request-detail

Více informací je zde.

? Seznam všech nový funkcí:

? Opravy v této verzi:

? Známá chyba

Download CzechIdM 9.7

Like this:

Další témata