Nová verze CzechIdM 9.3 Onyx

CzechIdM 9.3 verze Onyx přináší novou komponentu stromu v GUI, vylepšení merge provisioningu, podporu transformace hesel, synchronizaci v protection módu a další vylepšení a opravy viz. changelog.

Onyx je neprůhledný poloprůsvitný černobílý minerál používaný ve šperkařství.  Kvůli své vrstevnatosti onyx dostal řecký název onyx, což znamená nehet. Jeho střídavě černé a bílé pravidelné pásky mohou být využity podle natočení valounku a vybroušení, kameje mívají černé pozadí a bílý reliéf nebo naopak, nádobky jsou pruhované či žíhané v kroužcích.

GUI – nová komponenta stromu

Dříve jsme používali standardní komponentu, která měla mnoho nedostatků. Byť tato knihovna má desetitisíce nasazení, tak pro naše účely byl pomalá, těžkopádná a ošklivá. Po krátkém průzkumu jiných knihoven jsme se rozhodli pro kompletně napsání od základu.

tree-simple

Nová komponenta stromové struktury přináší výrazně příjemnější použitelnost pro strom organizace nebo složek. Komponenta je mnohem rychlejší a přehlednější. Je využita pro katalog rolí, formulář kontaktů a pracovních pozic.

Plánujeme ještě implementovat kontextové vyhledávání mezi položkami stromu.

Nová implementace merge provisioningu

Merge je funkce sloučení obsahu atributu z hodnot již v něm obsažených a kontrolovaných IDM o hodnoty zapsáné na koncových systém, které IDM nekontroluje. Pro zjednodušení, merge umožňuje IDM kontrolovat jen část obsahu atributu na koncovém systému. Což se často hodí, například pokud potřebujete do skupiny v AD přidávat členy ručně administrátorem a zároveň i z IDM.

Výpočet merge je složitý i z toho důvodu, že mnoho operací v CzechIdM je řešeno asynchronně pomocí front. Proto je třeba dbát zvýšenou pozornost na konzistenci.

Více informací zde.

Controlled values

Password provisioning – transformace hesel

Provisioning (propsání na koncový systém) hesel nyní podporuje transformace. Heslo z CzechIdM je možné  transformovat a zapsat do koncového systému do mnoha atributů.

Více informací zde.

Detail of mapping

Nové funkce:

Opravené chyby:

Download CzechIdM 9.3

Like this:

Další témata