Nová verze CzechIdM 9.3 Onyx

CzechIdM 9.3 verze Onyx přináší novou komponentu stromu v GUI, vylepšení merge provisioningu, podporu transformace hesel, synchronizaci v protection módu a další vylepšení a opravy viz. changelog.

Onyx je neprůhledný poloprůsvitný černobílý minerál používaný ve šperkařství.  Kvůli své vrstevnatosti onyx dostal řecký název onyx, což znamená nehet. Jeho střídavě černé a bílé pravidelné pásky mohou být využity podle natočení valounku a vybroušení, kameje mívají černé pozadí a bílý reliéf nebo naopak, nádobky jsou pruhované či žíhané v kroužcích.

GUI – nová komponenta stromu

Dříve jsme používali standardní komponentu, která měla mnoho nedostatků. Byť tato knihovna má desetitisíce nasazení, tak pro naše účely byl pomalá, těžkopádná a ošklivá. Po krátkém průzkumu jiných knihoven jsme se rozhodli pro kompletně napsání od základu.

tree-simple

Nová komponenta stromové struktury přináší výrazně příjemnější použitelnost pro strom organizace nebo složek. Komponenta je mnohem rychlejší a přehlednější. Je využita pro katalog rolí, formulář kontaktů a pracovních pozic.

Plánujeme ještě implementovat kontextové vyhledávání mezi položkami stromu.

Nová implementace merge provisioningu

Merge je funkce sloučení obsahu atributu z hodnot již v něm obsažených a kontrolovaných IDM o hodnoty zapsáné na koncových systém, které IDM nekontroluje. Pro zjednodušení, merge umožňuje IDM kontrolovat jen část obsahu atributu na koncovém systému. Což se často hodí, například pokud potřebujete do skupiny v AD přidávat členy ručně administrátorem a zároveň i z IDM.

Výpočet merge je složitý i z toho důvodu, že mnoho operací v CzechIdM je řešeno asynchronně pomocí front. Proto je třeba dbát zvýšenou pozornost na konzistenci.

Více informací zde.

Controlled values

Password provisioning – transformace hesel

Provisioning (propsání na koncový systém) hesel nyní podporuje transformace. Heslo z CzechIdM je možné  transformovat a zapsat do koncového systému do mnoha atributů.

Více informací zde.

Detail of mapping

Nové funkce:

 • #1351 – Tree structure – develop new frontend component for tree nodes
 • #1323 – Provisioning – reimplementation of MERGE strategy
 • #1285 – Available transformation for password
 • #1219 – Approval process for change of idm-role
 • #1370 – Role – add ‘environment’ attribute
 • #1348 – Add selectBox and task history components for userTask in WF
 • #1225 – Synchronization of protection mode
 • #168 – Component Tree – implement pagination
 • #1361 – Possibility to send notification with attachment
 • #1345 – Support for validation skipping on userTask for decision
 • #1253 – IdentityRoleSelfEvaluator – permission for identity role
 • #1305 – Create filter builder by email
 • #1380 – Schema generation – show more nice error message
 • #1371 – Add dedicated SSL truststore to the IdM deployment instructions
 • #1290 – Separate processing of items in tasks

Opravené chyby:

 • #1215 – Exception in transformation script stops personal processes
 • #1364 – ProvisioningOperationReportExecutor doesn’t check multivalued attributes
 • #1310 – Live reload doesn’t work
 • #1349 – Bug generator generates invalid username
 • #1355 – Code of role cannot be mapped in synchronization
 • #1354 – Password change works for account in protection
 • #1346 – Virtual systems – boolean value false is not show in email notification

Download CzechIdM 9.3

About Lukáš Cirkva

CEO, Identity Management consultant with 10+ years of experience. I have also played a leadership role in the development of our company's own SW tool - CzechIdM. We also service our delivered solutions. Please see www.CzechIdM.com and linkedin for more info: www.linkedin.com/in/lukascirkva/

Leave a Reply