Nová verze CzechIdM 9.1.0 – Moonstone přináší detailní životní cyklus rolí

Nová verze Moonstone přináší významnou novou vlastnost – detailní životní cyklus rolí.

Moonstone je drahokam, který svým povrchem připomíná Měsíc.

Download

Životní cyklus rolí

Přiřazením role v CzechIdM získává uživatel určitá práva například na koncovém systému. Tyto role mají životní cyklus – vznikají, mění se jejich obsah, jejich zařazení do business rolí,  zanikají. Nová verze přináší detailnější životní cyklus rolí. Jakákoliv změna role samotné (například popis, parametry nebo schvalovatel) se automaticky neuloží, ale vygeneruje se schvalovací žádost. Vzniká pozice garanta, který je zodpovědný za schvalování vlastností dané role.

Vzniká univerzální agenda žádosti nejen pro schvalování změn rolí, ale  projakýkoli objekt v IdM. Výhodou je všestrannost agendy žádostí.

Změna na Business role obsahující spoustu dílčích sub-rolí, musí být schválena společně se všemi rolemi v jedné žádosti.

Detail role s možností úpravy obsahu dané role

Souhrn žádosti změn před jejím odesláním 

Žádanka o změnu obsahu role před jejím schválením/zamítnutím

Základní informace o změně na objektu v IdM

Detail schvalování business role

Více pracovních pozic na jeden úvaze

Dříve bylo možné mít pracovní úvazek (contract) přiřazen právě na jednu pozici v organizaci. Od této verze je možné přidat úvazek na více pracovních pozic v organizaci. Jiné pozice se používají pro přiřazení automatických rolí stromovými uzly.

Více informací o úvazcích a rolích v dokumentaci zde (ENG).

Další nové funkce a opravené chyby:

Známé chyby zde.

 

Like this:

Další témata