Nová verze CzechIdM 9.1.0 – Moonstone přináší detailní životní cyklus rolí

Nová verze Moonstone přináší významnou novou vlastnost – detailní životní cyklus rolí.

Moonstone je drahokam, který svým povrchem připomíná Měsíc.

Download

Životní cyklus rolí

Přiřazením role v CzechIdM získává uživatel určitá práva například na koncovém systému. Tyto role mají životní cyklus – vznikají, mění se jejich obsah, jejich zařazení do business rolí,  zanikají. Nová verze přináší detailnější životní cyklus rolí. Jakákoliv změna role samotné (například popis, parametry nebo schvalovatel) se automaticky neuloží, ale vygeneruje se schvalovací žádost. Vzniká pozice garanta, který je zodpovědný za schvalování vlastností dané role.

Vzniká univerzální agenda žádosti nejen pro schvalování změn rolí, ale  projakýkoli objekt v IdM. Výhodou je všestrannost agendy žádostí.

Změna na Business role obsahující spoustu dílčích sub-rolí, musí být schválena společně se všemi rolemi v jedné žádosti.

Detail role s možností úpravy obsahu dané role

Souhrn žádosti změn před jejím odesláním 

Žádanka o změnu obsahu role před jejím schválením/zamítnutím

Základní informace o změně na objektu v IdM

Detail schvalování business role

Více pracovních pozic na jeden úvaze

Dříve bylo možné mít pracovní úvazek (contract) přiřazen právě na jednu pozici v organizaci. Od této verze je možné přidat úvazek na více pracovních pozic v organizaci. Jiné pozice se používají pro přiřazení automatických rolí stromovými uzly.

Více informací o úvazcích a rolích v dokumentaci zde (ENG).

Další nové funkce a opravené chyby:

  • #1183 – Hide character bases in password policy
  • #1186 – Agenda of requests – implementation
  • #1236 – Testing test scenarios for 9.0.0
  • #1201 – Reconciliation with default role creates duplicit links to account
  • #1229 – Adding more roles to role request
  • #1235 – Unable to log in after installation
  • #1241 – Bulk action fails if “Identifiers” field contains more than 255 characters (IdmLongRunningTask taskDescription has 255 length)
  • #1244 – Deleting identity fails, when example module is installed
  • #1245 – Left menu broken
  • #1145 – Support multiple organizations for one contract

Známé chyby zde.

 

About Lukáš Cirkva

CEO, Identity Management consultant with 10+ years of experience. I have also played a leadership role in the development of our company's own SW tool - CzechIdM. We also service our delivered solutions. Please see www.CzechIdM.com and linkedin for more info: www.linkedin.com/in/lukascirkva/

Leave a Reply