Notifikace o konci posledního úvazku zaměstnance

S odchodem zaměstnance z firmy souvisí velké množství úkonů, které je třeba vykonat. Řadu z nich Identity Manager ( dále jen IdM) automatizuje. Například zaměstnanci odebere přístupy k firemním systémům. Některé kroky je však stále vykonat ručně, zejména ze strany personálního oddělení. Proto je často žádoucí, aby právě např. personální oddělení

CzechIdM – ukázka notifikace před ukončením pracovního poměru

IdM umožňuje poslat notifikaci definovaný počet dní před koncem posledního kontraktu uživatele. Podobu notifikací (text emailu) je možné upravit tak, aby odpovídala požadavkům klienta, editací HTML kódu šablony.

CzechIdM – editor informační hlášky

Identity Manager má obvykle úlohu, zajišťující konfiguraci notifikace, kterou lze nastavit. V CzechIdM odesílání notifikace zajišťuje (LastContractEndNotificationTask). Je možné tuto úlohu nastavit, kolik dní koncem posledního kontraktu se má notifikace poslat. Pokud nastavíte hodnotu na nulu, pošle se v den odchodu uživatele. Pokud nastavíte hodnotu na vyšší číslo, např. 14, pošle se specifikovaný počet dní před odchodem uživatele.

Dále je třeba nastavit příjemce notifikace, kteří jsou identifikovaní jako držitelé nějaké role. Vedle toho lze notifikaci volitelně poslat i přímému nadřízenému uživatele.

CzechIdM – konfigurace úlohy notifikace

Notifikace je součástí modulu extras. Celý návod pro nastavení najdete zde.

Like this:

Další témata