Do CzechIdM umíme připojit eSpis

5. 5. 2015 • BCVlogProgrammingDo CzechIdM umíme připojit eSpis

U našeho zákazníka jsme pomocí CzechIdM plně nahradili standardní grafické rozhraní pro správu eSpisu. Napojením eSpisu k CzechIdM umožňujeme našim zákazníkům  ruční správu jednotlivých entit v eSpisu, stejně tak jako plnou integraci se stávajícími systémy v organizaci. Napojení je realizováno tak, že CzechIdM v eSpisu spravuje:

V tomto článku si ukážeme, jak jsme se poprali s grafickou formou rozhraní pro správu jednotlivých entit.

Správa uživatelů a nastavování vazby na funkční místa

Při editaci identity uživatele aktuálně může administrátor/vedoucí daného zaměstnance vybrat funkční místo v eSpisu, na které bude uživatel posazen. Před načtením míst lze specifikovat, zda nás zajímají volná, nebo již obsazená místa. Pokud si uživatel nevybere ze stávajících funkčních míst, tak může jednoduše jedním kliknutím založit nové funkční místo v eSpisu (pro funkční místo editovaného uživatele).

Screenshot from 2015-04-02 17:37:19

Pokud by bylo vybráno již obsazené funkční místo, CzechIdM nás na to upozorní.

Screenshot from 2015-04-02 17:37:23

Nástup uživatele a jeho propsání do eSpisu

Při nástupu nového uživatele CzechIdM automaticky vytvoří identitu pro nového zaměstnance a vytvoří jeho vedoucímu schvalovací úkol, kde vedoucí potvrzuje výchozí role pro daného uživatele. Pokud je mezi rolemi nějaká role pro eSpis, tak vedoucí v rámci schvalování daného úkolu musí vybrat funkční místo v eSpisu, na které bude uživatel posazen. Po schválení úkolu je uživateli automaticky založen uživatelský účet v eSpisu a uživatel je posazen na zvolené funkční místo.

Screenshot from 2015-04-02 17:37:52

Správa eSpis organizačních útvarů a funkčních míst

eSpis organizace a funkční místa lze nyní pohodlně spravovat pomocí CzechIdM. Umíme založit, editovat a smazat specializovaná eSpis funkční místa a organizace. Takováto funční místa se editují v IdM i koncovém systému eSpis.

edit_spec_pos

Díky CzechIdM lze jednoduše spravovat i konkrétní funkční místa přímo v koncovém systému. Na záložce eSpis nastavení lze načíst funkční místa v eSpisu, která spravujeme pomocí reprezentanta v IdM. Takové funkční místo pak můžeme editovat, ale můžeme i vytvořit nové funkční místo pod naším reprezentantem přímo v eSpisu.

edit_pos

Zakládání a editace organizací v eSpisu je také velmi snadné. Na záložce e-spis nastavení lze nyní vyplnit potřebné atributy pro eSpis, jako je kód nebo reprezentant a sekretariát. Na této záložce lze také vyhledávat funkční místa v eSpisu, která mohou být pro tato pole nastavena.

edit_org

V tomto článku jsem v krátkosti představil správu uživatelů a organizací v eSpisu pomocí GUI v CzechIdM. Pokud budete mít jakékoli dotazy, můžete se na mě obrátit mailem na info@bcvsolutions.eu

 

Like this:

Další témata