Do boje pod vlajkou nového GUI – release 2016q2

Po poměrně krátké době od vydání letošního prvního releasu CzechIdM 2016q1 náš tým vývojářů opět šlápl do pedálů a zkompletoval vydání další verze našeho identity manageru. Na nebi uživatelské přívětivosti přibyla nová hvězda, o které jsme čtenáře s předstihem informovali v našem článku o novém uživatelském rozhraní. Nyní však nastal okamžik, kdy se nové uživatelské GUI oficiálně stává součástí nového vydání CzechIdM.

Profil uživatele

Jestliže jsme se v odkazovaném článku věnovali popisu rozhraní z pohledu uživatele, v dalším textu si libovali spíše techničtí hračičkové. Nové GUI totiž opouští stojaté vody JavaServer Faces, Facelets a Richfaces a vrhá se k modernějším technologiím jako Node.js, React a Redux. Výsledkem je především intuitivní a moderně vypadající prostředí, které je navíc zcela nezávislé (jak logicky, tak technologicky) na backendu. Pojítkem těchto dvou částí je REST.

Ty tam jsou časy, kdy se pro vykreslení každého formuláře používalo separátní workflow. Novější technologie nám dovolí rychleji vyvíjet frontend a snadněji customizovat. Programování je více skládání známých dílků než znovuobjevování kola. Vládne trend automatizace, zjednodušování a zrychlování a stejným směrem se ubírá i CzechIdM.

Mohlo by se zdát, že se nový release CzechIdM točí pouze okolo nového uživatelského GUI, avšak vývojáři nezanevřeli ani na další části CzechIdM. Vždyť CzechIdM běží u desítek zákazníků, a proto jeho geneze je bouřlivá ve všech směrech.

Haló, něco se děje

Administrátory systémů, které jsou spravovány CzechIdM, jistě potěší nová možnost zapnout automatické upozornění na chyby v provisioningu (propis dat do koncového systému). Emailovou notifikaci lze zapnout u každého napojeného systému zvlášť, stejně jako u každého z nich zvolit vlastního adresáta.notifikace_provisioningu

Zamčeno – nesahat

Zásadního vylepšení se dočkal mechanismus uzamykání entit, například uživatelů nebo rolí. Nově je možné z administrátorského i uživatelského rozhraní zjistit, zda někdo právě pracuje (edituje) uživatele či roli, se kterou chci pracovat. Ikonkou zeleného zámečku jsou označeny entity, které edituji sám, například v jiném okně prohlížeče. Tyto entity mohu následně pro další editaci ručně odemknout. Naopak žlutými zámky jsou opatřeny entity, které právě edituje jiný oprávněný administrátor. V tom případě musím počkat, než uživatel sám zámek zruší (uloží entitu) nebo zámek vyprší (5 minut od začátku editace).zamek

Každý jsme jiný

Velmi často jsme u zákazníků naráželi na požadavek individuální konfigurace uživatelů. Jmenujme dva nejčastější případy

  • individuální nastavení délky session neboli času, po který můžeme zůstat neaktivní a zároveň přihlášeni v CzechIdM. Po dosáhnutí timeoutu jsme odhlášeni.
  • počet řádků v tabulkách formulářů nebo modálních oken

konfigurace_per_uzivatel

Správně tušíte, že obě zmíněné konfigurační položky nyní najdete v detailu každého uživatele v CzechIdM a administrátor je tak může individuálně přizpůsobit jejich potřebám.

Systémy virtuální, změny opravdové

Rázného přepracování se dočkala funkcionalita pro úkolování administrátorů virtuálních systémů. Donedávna jsme se spokojili s tím, že administrátoři virtuálně napojených systémů dostávali úkoly, které obsahovaly typ operace nad účtem (CREATE, UPDATE, DELETE) a v případě prvních dvou zmíněných také výpis atributů, které mají být účtu nastaveny.

Přesněji řečeno dostali otisk atributů uživatele tak, jak je IdM v danou chvíli znalo. Jak si asi vnímavý čtenář dokáže představit, administrátor musel porovnáním stavu reálného účtu a zaslaných hodnot z IdM zjistit, které atributy a jakým způsobem se měnily. Nová verze CzechIdM však vychází administrátorům vstříc a na svém backendu představuje upravenou funkcionalitu, která nově předává nejenom typ operace nad účtem, stav atributů účtu, ale umožňuje vyčíst jednotlivé změny. Toto se pochopitelně promítlo do frontendu, konkrétně do podoby schvalovacích úkolů, kde je nyní vše zmíněné přehledně zobrazeno.

A teď vypněte nás prosím, ať nebolí vás hlava

V tomto článku jsem shrnul nejzřetelnější přínosy, které připluly s  novým releasem CzechIdM 2016q2. Zdaleka jsem se nepřiblížil kompletnímu výčtu změn, který by vydal na nejméně dvě další pokračování článku. Možná se jej brzy dočkáte. Pokud máte k tomuto článku nebo k naší práci nějaké dotazy, neváhejte napsat na info@bcvsolutions.eu.

About Marcel Poul

Vedoucí realizace IdM projektů, BCV solutions. Problematice správy identit se věnuje více než 8 let. Dodává projekty IdM pro zákazníky ve státní správě, soukromé firmy i velké nadnárodní korporace. V BCV solutions se také věnuje analýze potřeb zákazníků a rozvoji SW produktu CzechIdM.

Leave a Reply