CzechIdM: Akademické a profesní tituly jak na ně?

Často potřebujete zakládat účty s jmény osob včetně titulů. Typicky se jedná o akademickou sféru. Tituly jsou velké téma v nemocnicích. Důležité je správně titul umístit před/za jménem, ale také v případě titulů správně za sebou (například Bc. Ing.).

Síla CzechIdM je v tom, že si mnohé jednoduše v uživatelském rozhraní nastavíte a používáte.  V případě titulů se jedná o dvě konfigurační volby.

idm.sec.bee.configuration.titlesAfter="Ph.D.", "Th.D.", "CSc.", "DrSc.", "dr. h. c.","DiS.", "MBA"
idm.sec.bee.configuration.titlesBefore="Bc.", "BcA.", "Ing.", "Ing. arch.", "MUDr.","MVDr.", "MgA.", "Mgr.", "JUDr.", "PhDr.", "RNDr.", "PharmDr.", "ThLic.", "ThDr.", "prof.", "doc.","PaedDr.", "Dr.", "PhMr."

Proměnné jsou využívané  v CzechIdM modulu ExtrasUtils metodami getTitlesAfter a getTitlesBefore v transformačním skriptu extrasGetTitlesBefore and extrasGetTitlesAfter.

Dokumentace k modulu ExtrasUtils je k nalezení na produktové wiki.

About Lukáš Cirkva

CEO, Identity Management consultant with 10+ years of experience. I have also played a leadership role in the development of our company's own SW tool - CzechIdM. We also service our delivered solutions. Please see www.CzechIdM.com and linkedin for more info: www.linkedin.com/in/lukascirkva/

Leave a Reply