BCV solutions s.r.o.

Blog CzechIdM

Konfigurace OpenAM nad 389 Directory Server

V rámci řešení single sign on pro jednoho z našich zákazníků jsme napojovali do infrastruktury opensourcový access manager OpenAM. Jako databáze pro něj byl vybrán LDAP server 389DS. Článek stručně shrnuje odlišnosti a zádrhele, které bylo zapotřebí při konfiguraci vyřešit.

7. 3. 2013 •

Zprovoznění vývojového prostředí CzechIdM

V tomto článku si ukážeme, jak jednoduché je zprovoznění vývojového prostředí CzechIdM. Stačí k tomu pouze základní vývojářské nástroje pro programování v Javě a zdrojové soubory CzechIdM. Tímto návodem se řídí i noví zaměstnanci BCV solutions s.r.o.

25. 2. 2013 •

Password filter pro synchronizaci hesel mezi doménou MS Windows a CzechIdM

Pokud ve firmě používáte několik vzájemně propojených informačních systémů, je příjemné na nich hesla synchronizovat tak, aby každý uživatel měl jediné heslo, kterým se přihlašuje na všech systémech. CzechIdM umožňuje uživateli, aby si změnil hesla na všech napojených systémech. Jak ale zajistit synchronizaci, když si uživatel změní heslo na svém účtu v doméně MS Windows, […]

18. 2. 2013 •

Jak zprovoznit Firebird

Nedávno jsme pro našeho zákazníka připojovali k CzechIdM systém, jehož data se ukládají do databáze Firebird. Pro účely vývoje a testování jsme potřebovali vytvořit lokální kopii databáze. Tento článek popisuje, jak jednoduše nainstalovat a zprovoznit Firebird databázi a na co si při tom dát pozor.

14. 2. 2013 •

Migrujeme z FIMu na CzechIdM

Zajistili jsme migraci ze stávajícího řešení Forefront Identity Manager 2010 (dále jen MS FIM) na náš Identity Manager CzechIdM. Zákazník byl s FIMem nespokojen z důvodu vysokých licenčních nákládů a chybné implementaci předchozím dodavatelem, kdy řešení přetěžovalo svojí chybovostí operátory. Projekt migrace na CzechIdM trval 3 měsíce.

11. 2. 2013 •

Message Catalog – proč jej používat?

Krátké zamyšlení věnované mechanismu message catalogů, na co se dají využít a jaké jsou jejich výhody. Dále je pak popsáno jejich jednoduché použití na platformě Seam používané pro CzechIdm.

22. 1. 2013 •

Delegace schvalovacích žádostí v CzechIdM

Delegace schvalovacích procesů rozšiřuje možnosti schvalovacích žádostí v CzechIdM. Tato funkce dává uživatelům možnost dynamicky si volit zástupce, na které budou delegovány příchozí žádosti o schválení.

14. 1. 2013 •

CzechIdM a Remote Connector Server

Konektory, které Identity Manager CzechIdM používá pro komunikaci s koncovými systémy, jsou volány prostřednictvím takzvaného OpenICF Connector Serveru. V naprosté většině případů administrátor použije lokální Connector Server, který je součástí každé instalace CzechIdM. Existují ovšem situace, kdy se vyplatí (anebo je to dokonce nezbytné) použít vzdálený Connector Server, tedy samostatně běžící aplikaci, na CzechIdM zcela […]

10. 1. 2013 •

CzechIdM – jak řeší dočasný výpadek napojeného systému?

Informační systém je křehká záležitost, a jak vám každý administrátor potvrdí, o občasné výpadky není nouze. Systémy napojené na identity management CzechIdM bohužel nejsou výjimkou. Jednou nefunguje napájení, podruhé třeba hlodavci překoušou kabely a potřetí se bez varování zhroutí diskové pole. Tak či tak, z CzechIdM mají do systému proudit data a najednou proudit nemůžou. […]

7. 12. 2012 •

Telefonní seznam jako portlet

Každá firma potřebuje, aby mezi sebou její zaměstnanci komunikovali. Čím více zaměstnanců, tím spíše budou používat telefon či e-mail. Ovšem čím více firemních telefonních čísel a e-mailů, tím obtížněji se udržuje jejich seznam aktuální, nemluvě o možnosti v něm snadno vyhledávat. Pro našeho zákazníka jsme proto nedávno vytvořili portletovou aplikaci, která tyto úkoly s pomocí […]

3. 12. 2012 •