CzechIdMng – Nové GUI

Aktuálně dokončujeme testování nového uživatelského rozhraní. V následujících týdnech dojde k nasazení k prvnímu z našich zákazníků.

Architektura

Nové uživatelské rozhraní s pracovním názvem CzechIdMng komunikuje s CzechIdM prostředníctvím restových služeb. Je tedy oddělena backendová a frontendová část aplikace, kdy backend stále běží na aplikačním serveru (JBoss) a klient je spuštěn na jednoduchém http serveru (Apache) s podporou Node.js. Cílem tohoto oddělení je podpora více různých klientských aplikací nad jedním backend serverem (například pro mobilní aplikace) a celkový redesign uživatelského rozhraní, kde je kladen důraz na uživatelskou použitelnost a přehlednost (UX).

Aktuálně dokončujeme testování nového uživatelského rozhraní. V následujících týdnech dojde k nasazení k prvnímu z našich zákazníků. Nové uživatelské rozhraní s pracovním názvem CzechIdMng komunikuje s CzechIdM prostředníctvím restových služeb. Je tedy oddělena backendová a frontendová část aplikace, kdy backend stále běží na aplikačním serveru (JBoss) a klient je spuštěn na jednoduchém http serveru (Apache) s podporou Node.js. Cílem tohoto oddělení je podpora více různých klientských aplikací nad jedním backend serverem (například pro mobilní aplikace) a celkový redesign uživatelského rozhraní, kde je kladen důraz na uživatelskou použitelnost a přehlednost (UX).

architecture

Schéma architektury

Nové uživatelské rozhraní je postaveno na javascriptových technologiích. Mezi hlavní stavební kameny patří Node.js, React a Redux.

Profil uživatele

Seznam přiřazených úkolů

Budoucí rozvoj

Do budoucna se chystáme nahradit i backendovou část aplikace, kde hlavní plánovanou změnou bude použití Spring technologií a Activiti workflow enginu místo stávajících EJB a jBPM workflow. Od redesignu si slibujeme větší robustnost celého řešení s důrazem na modularitu, která přispěje ke zjednodušení interního vývojového procesu a udržitelnosti aplikace s ohledem na klientsky specifické úpravy.

 

Like this:

Další témata