Weby běžící pod vlastním uživatelem – Apache a peruser MPM

Provozovat webserver pro více aplikací s různými majiteli bez rozdělení vlastnických práv k souborům a běžícím procesům je docela hazard. Spustit každý web pod samostatným uživatelem můžete různými způsoby, já si vybral u Apache webserveru MPM peruser.

Na serverech využíváme primárně OS Linux –  distribuci CentOS. Součástí CentOSu peruser MPM není, je tedy třeba si ho přeložit ze zdrojového kódu. Zdrojový kód k peruser MPM lze stáhnout na domácí stránce projektu – www.peruser.org.

Překlad Apache ze zdrojového kódu řešíme “rebuildem” RPM.  Stáhl jsem si originální src.rpm, upravil spec soubor a přidal do něj patch peruser MPM 0.4.0 MPM beta 2.

Upravený httpd.spec, zdrojový balíček připravený pro překlad a přeložené binárky přikládám ke stažení.

Po nainstalování apache z výše odkazovaných balíčků je nutné změnit používanou binárku  a tím i MPM z httpd.worker na httpd.peruser v souboru /etc/sysconfig/httpd. Změna se provede nastavením proměnné “HTTPD=/usr/sbin/httpd.peruser”.

Do konfiguračního soubouru apache /etc/httpd/conf/httpd.conf je nutné dopsat základní konfiguraci peruser MPM:

<IfModule peruser.c>
# Multiplexer pool
MinMultiplexers 3
MaxMultiplexers 10
ProcessorWaitTimeout 2 20

# Fork limits
ServerLimit 256
MaxClients 256
MaxRequestsPerChild 400

# Processor defaults
MinProcessors    4
MinSpareProcessors 4
MaxProcessors    128

# Timeouts
IdleTimeout 180
ExpireTimeout 3600
</IfModule>

Popis jednotlivých voleb je k nalezení v dokumentaci http://www.peruser.org/trac/peruser/wiki/PeruserDocumentation

Pro každého virtualhosta, kterého vytvoříte, je nutné specifikovat pod jakým uživatelem poběží.

<VirtualHost webserver:80>
 ServerName zdenda.com
 RewriteEngine On
 RewriteOptions Inherit
 DocumentRoot /var/www/zdenda.com/public_html
 <Directory /var/www/zdenda.com/public_html>
  AllowOverride All
 </Directory>
 Processor zdenda.com zdenda.com
 ServerEnvironment zdenda.com zdenda.com
 MaxProcessors 128
</VirtualHost>

<VirtualHost webserver:80>
 ServerName zdenda.com
 ServerAlias *.zdenda.com
 RewriteEngine On
 RewriteOptions Inherit
 DocumentRoot /var/www/zdenda.com
 VirtualDocumentRoot /var/www/zdenda.com/subdomains/%1
 <Directory /var/www/zdenda.com/subdomains/*>
  AllowOverride All
 </Directory>
 Processor zdenda.com zdenda.com
 ServerEnvironment zdenda.com zdenda.com
 MaxProcessors 128
</VirtualHost>

Virtualhosta mám dvakrát, protože první virtualhost je pro zdenda.com a druhý pro *.zdenda.com.

Výpis procesů apache (ps axfu) ukazuje jak jak apache forkuje potomky s různými vlastníky  (Passenger potomek apache nám zajišťuje běh Redmine):

root   13462 0.0 0.0 399320 22480 ?    Ss  Aug21  0:01 /usr/sbin/httpd.peruser
root   13700 0.0 0.0 212444 1340 ?    Ssl Aug21  0:00 \_ PassengerWatchdog
root   13703 0.0 0.0 813956 2100 ?    Sl  Aug21  0:19 |  \_ PassengerHelperAgent
root   13705 0.0 0.0 53888 10468 ?    Sl  Aug21  0:14 |  |  \_ Passenger spawn server
10000  27651 2.6 0.4 262016 112468 ?    S  10:22  0:08 |  |    \_ Passenger ApplicationSpawner: /var/www/domain.tld/subdomain/redmine
nobody  13710 0.0 0.0 146476 2300 ?    Sl  Aug21  0:00 |  \_ PassengerLoggingAgent
apache  13716 0.0 0.0 399456 11776 ?    S  Aug21  0:00 \_ /usr/sbin/httpd.peruser
apache  13758 0.0 0.0 399456 11776 ?    S  Aug21  0:00 \_ /usr/sbin/httpd.peruser
apache  13777 0.0 0.0 399456 11776 ?    S  Aug21  0:00 \_ /usr/sbin/httpd.peruser
apache  13794 0.0 0.0 399592 11968 ?    S  Aug21  0:00 \_ /usr/sbin/httpd.peruser
10002  14261 0.0 0.0 399456 12332 ?    S  00:59  0:00 \_ /usr/sbin/httpd.peruser
10002  14262 0.0 0.0 399456 11476 ?    S  00:59  0:00 \_ /usr/sbin/httpd.peruser
10002  14263 0.0 0.0 399456 11476 ?    S  00:59  0:00 \_ /usr/sbin/httpd.peruser
10002  14264 0.0 0.0 399456 11476 ?    S  00:59  0:00 \_ /usr/sbin/httpd.peruser
10014  24408 0.0 0.1 413296 28588 ?    S  08:02  0:00 \_ /usr/sbin/httpd.peruser
10011  26760 0.0 0.0 399456 12384 ?    S  09:42  0:00 \_ /usr/sbin/httpd.peruser
10011  27079 0.0 0.0 399456 12384 ?    S  09:56  0:00 \_ /usr/sbin/httpd.peruser
10014  27320 0.0 0.1 412884 28040 ?    S  10:07  0:00 \_ /usr/sbin/httpd.peruser
10000  27336 0.0 0.0 400124 14136 ?    S  10:08  0:00 \_ /usr/sbin/httpd.peruser
10014  27366 0.0 0.0 399456 11504 ?    S  10:09  0:00 \_ /usr/sbin/httpd.peruser
10014  27367 0.0 0.1 412852 27964 ?    S  10:09  0:00 \_ /usr/sbin/httpd.peruser
10008  27485 0.0 0.1 424332 39348 ?    S  10:14  0:00 \_ /usr/sbin/httpd.peruser

Pro založení virtualhosta je tedy třeba provést:

 • založit uživatele a skupinu v OS, uživateli dát shell rssh aby mohl nahrát data na web
 • vytvořit domácí adresář a nastavit správně oprávnění
 • vytvořit konfigurační soubor virtualhosta (každého vhosta dáváme do samostatného konf. souboru)

Pokud budete mít na serveru více virtualhostů, je vhodné si usnadnit jejich zakládání např. pomocí skriptu:

#!/bin/bash

ORIGDIR=$(pwd)
cd ${0%/*}

VHOSTDIR=/etc/httpd/vhosts.d/
VHOSTTEMPLATE=/etc/httpd/vhost.tpl

if [ -f "${0##*/}.conf" ]; then
 . "${0##*/}.conf"
fi

cd "$ORIGDIR"

usage() {
 cat >&2 <<EOF

Usage: ${0##*/} [switches] --domain domain.tld
 --help 			print help
 --domain domain.tld		domain

EOF
 [ $# -ge 1 ] && exit $1
}

params=$(
  getopt -n "${0##*/}" -o "" -l help,domain: -- "$@"
)
[ $? != 0 ] && usage 1 

eval set -- "$params"
unset params

while :
do
 case "$1" in
  --help) usage 0;;
  --domain) DOMAIN="${2}";;
  --) shift; break;;
 esac
 shift
done

for i in DOMAIN VHOSTDIR VHOSTTEMPLATE; do
 if [ -z "${!i}" ]; then
  echo "Hodnota $i neni definovana." >&2
  exit 1
 fi
done

if ! egrep -q -i '^([[:alnum:]]|-)+\.([[:alpha:]][[:alpha:]]+)$' <<< ${DOMAIN} ; then
 echo "Parametr --domain zrejme neobsahuje domenu 2. radu" >&2
 exit 1
fi

if find $VHOSTDIR -type f | xargs -- egrep -l "\ $DOMAIN\$" ; then
 echo "Virtualhost pro domenu $DOMAIN je jiz v systemu" >&2
 exit 1
fi

if getent passwd $DOMAIN > /dev/null; then
 echo "Uzivatel nebo skupina $DOMAIN jiz v systemu existuje, zalozte noveho virtualhosta rucne." >&2
 exit 1
else
 if ! useradd -c "Web $DOMAIN" -d "/home/web/$DOMAIN" -s /usr/bin/rssh -m -k /home/web/.skeleton -U "$DOMAIN"; then
  echo "Nepodarilo se zalozit uzivatele $DOMAIN:$DOMAIN, ktery je nutny pro beh webu." >&2
  echo "Virtualhost nebyl vytvoren." >&2
  exit 1
 fi
fi

if ! $(cat $VHOSTTEMPLATE | sed -e "s%__DOMAIN__%$DOMAIN%g" > $VHOSTDIR/$DOMAIN.conf); then
 userdel -r "$DOMAIN"
 echo "Pri vytvareni konfiguracniho souboru $VHOSTDIR/$DOMAIN.conf nastala chyba." >&2
 echo "Systemovy uzivatel $DOMAIN:$DOMAIN byl odstranen." >&2
 echo "Opravte chybu a zkuste vytvorit noveho virtualhosta." >&2
 exit 1
fi

if ! service httpd configtest 2>/dev/null; then
 echo "V konfiguraci apache je nekde chyba :-(" >&2
 service httpd configtest
 echo "Odstrante chybu a provedte reload konfigurace." >&2
 exit 1
else
 cat << __EOF__

==========================================
Virtualhost pro domenu $DOMAIN byl zalozen.

Web pobezi v systemu pod uzivatelem $DOMAIN:$DOMAIN
Domaci adresar uzivatele je v /var/www/$DOMAIN

Apache bude hledat data pro pristup na web v adresarich
/var/www/$DOMAIN/public_html pro domenu $DOMAIN (dom. 2. radu)
a v adresari /var/www/$DOMAIN/subdomains/XXX pro domeny XXX.$DOMAIN 

Uzivatel $DOMAIN ma do systemu prisup pres SSH pouze pro SCP/SFTP.
Plny pristup uzivatele do systemu je mozne povolit zmenou shellu na
/bin/bash prikazem "usermod -s /bin/bash $DOMAIN"

Odstraneni uzivatele, dat a vhosta ze systemu je mozne pomoci prikazu
"usermod -r $DOMAIN" a smazanim souboru /etc/httpd/vhosts.d/$DOMAIN.conf

Pro nasmerovani domeny na server pouzijte IP adresu `getent hosts neon| awk '{print $1}'`

==========================================
Provedte reload apache: "service httpd reload"
==========================================

__EOF__
 exit 0
fi

Šablona virtualhosta:

# cat /etc/httpd/vhost.tpl
<VirtualHost webserver:80>
 ServerName __DOMAIN__
 RewriteEngine On
 RewriteOptions Inherit
 DocumentRoot /var/www/__DOMAIN__/public_html
 <Directory /var/www/__DOMAIN__/public_html>
  AllowOverride All
 </Directory>
 Processor __DOMAIN__ __DOMAIN__
 ServerEnvironment __DOMAIN__ __DOMAIN__
 MaxProcessors 128
</VirtualHost>

<VirtualHost webserver:80>
 ServerName __DOMAIN__
 ServerAlias *.__DOMAIN__
 RewriteEngine On
 RewriteOptions Inherit
 DocumentRoot /var/www/__DOMAIN__
 VirtualDocumentRoot /var/www/__DOMAIN__/subdomains/%1
 <Directory /var/www/__DOMAIN__/subdomains/*>
  AllowOverride All
 </Directory>
 Processor __DOMAIN__ __DOMAIN__
 ServerEnvironment __DOMAIN__ __DOMAIN__
 MaxProcessors 128
</VirtualHost>

Použití skriptu je snadné, jako root stačí spustit “add_vhost.sh –domain domena.tld” a skript vytvoří potřebnou konfiguraci.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *