Průřezové školení o síťových protokolech a aplikacích

Elektronická komunikace je věcí, bez které by lidstvo dnes už nedokázalo existovat. Ačkoli téměř všichni dnes komunikujeme po síti, často nevíme (nebo se nestaráme), jak taková komunikace v principu funguje. V rámci interního školení kolegů jsme se proto tentokrát zaměřili na počítačové sítě, principy jejich fungování a adresování stanic. Byla probrána konfigurace a odhalování a náprava problémů se sítí v linuxovém operačním systému. Zmínili jsme také nejčastěji používané nástroje a typické problémy.

 Agenda školení

Teorie

 • architektura síťových vrstev, ISO/OSI model
 • Ethernet II protokol
 • protokoly IPv4, ARP, ICMP
 • protokoly TCP a UDP
 • směrovaní
 • protokoly DNS a DHCP

Ukázky

 • ruční nastavení drátové/bezdrátové sítě na linuxovém systému
 • nejčastější problémy na různých síťových vrstvách
 • diagnostika a oprava těchto problémů
 • nástroje pro analýzu sítě

Fyzická vrstva

 • metalické vodiče
 • bezdrátová komunikace pomocí technologie IEEE 802.11 (Wi-fi)
 • nejčastější problémy (rušení, …)

Linková vrstva

 • adresace pomocí HW adres
 • datové rámce
 • nejčastější problémy (konflikt adres, …)

Síťová vrstva

 • adresace stanic pomocí IPv4
 • protokoly ARP a ICMP a jejich vztah k IPv4
 • směrování paketů, směrovací tabulky
 • nejčastější problémy (adresy mimo rozsah, …)

Transportní vrstva

 • rychlý rozbor TCP a UDP
 • protokol SSH
 • nejčastější problémy (zablokované porty, …)

Technologie OpenVPN

 • konfigurační soubory
 • virtuální rozhraní
 • nejčastější problémy

Ukázky ze školení

Závěr

Školení mělo formu prezentace s velkým podílem diskuze všech zůčastněných. Probrali jsme v něm nejčastěji používané způsoby a protokoly síťové komunikace i možné problémy včetně diagnostiky a řešení za pomoci nástrojů dostupných v linuxovém systému. Probrali jsme vzdálený přístup pomocí SSH a zmínili některá pokročilá nastavení ssh serveru. Také jsme se věnovali technologii OpenVPN, jejím možnostem a konfiguraci. Pokud Vás náplň školení zaujala či máte nějaký dotaz, neváhejte nás kontaktovat na adrese info@bcvsolutions.eu.

Leave a Reply