Centralizovaná správa souborového systému

19. 4. 2012 • BCVlogCzechIdMProgrammingCentralizovaná správa souborového systému

Stojíte před úkolem jak jednoduše delegovat přístupy k souborům a adresářům na souborovém serveru? CzechIdM nyní poskytuje jednoduché webové rozhraní pro nastavení práv na souborovém systému.

S právy a oprávněními se již většina z nás určitě setkala. A to například ve firmě, kde má každý zaměstnanec přístup pouze k datům potřebným pro jeho práci. Typicky při potřebě vytvoření práv, například pro nového zaměstnance, nejdříve změnu schválí odpovědná osoba například vedoucí oddělení a poté ji provede IT oddělení. Informace bývají předávány nejčastěji papírově nebo e-mailem. To s sebou nese hned několik nevýhod a rizik:

Jak se ale z takové situace dostat? CzechIdM zajišťuje i správu přístupových práv k souborům a adresářům při zachování vašich firemních procesů i bezpečnosti.

Přínosů je mnoho, mezi největší můžeme zařadit:

Jak se s právy pracuje?

Celá správa práv je přenesena do jednoduchého grafického rozhraní. Formulář pro odeslání žádosti o přiřazení práv na adresář pro libovolného uživatele vidíte níže. Obsahuje pouze tři důležité části:

Odesláním formuláře je okamžitě na další odpovědnou osobu dle vašeho firemního procesu odeslána žádost. Samotná žádost obsahuje veškeré potřebné informace a uživatel ji může buď schválit nebo zamítnout (viz obrázek níže).

 

 

Často také potřebujete zjistit, kam má daný uživatel přístup. V CzechIdM si stačí zobrazit detail uživatele a hned vidíte, na jaké adresáře má práva a jaká.

 

Ne méně důležité je možnost práva uživateli odebrat. V CzechIdM to zvládnete několika kliknutími.

 

A jak je to se žádostmi?

Životní cyklus žádostí je možné připravit přesně podle interních procesů dané firmy. Zde si popíšeme výchozí chování žádostí. Vytvoření žádosti může iniciovat buď sám uživatel nebo jeho nadřízený. Obrázek níže představuje situaci, kdy si uživatel sám pro sebe požádá o přiřazení práv na adresář (žádost iniciuje uživatel). Po odeslání žádosti je o akci informován e-mailem jeho nadřízený a v CzechIdM mu je vytvořen nový úkol obsahující veškeré informace (kdo o práva žádá, jaká práva požaduje, na jaký adresář atd.). Schválením žádosti nadřízeným se dále zasílá na vlastníka adresáře, který když ji potvrdí, jsou automaticky uživateli přiřazena požadovaná práva.

Další obrázek zobrazuje situaci, kdy nadřízený odeslal žádost o přiřazení práv na adresář pro podřízeného uživatele. Vlastník adresáře o této akci obdrží informační e-mail a je mu v CzechIdM vytvořen nový úkol. Po schválení se podřízenému uživateli nastaví požadovaná práva na adresář.

Závěrem

Řešení správy souborového systému je poměrně široké téma. Zde jsme si pouze nastínili, jak jednoduše při zachování všech bezpečnostních i administrativních procesů dokáže v jedné ze situací pomoci CzechIdM. Pokud vás toto téma zaujalo nebo v současnosti řešíte stejné téma, neváhejte nás kontaktovat na info@bcvsolutions.eu.

Like this:

Další témata