Tag Archives: Certifikát

Digitální podpis ve formátu PDF

Zaručený elektronický podpis je v současnosti již běžným způsobem, jak pomocí kvalifikovaného certifikátu zajistit nezpochybnitelnou souvislost mezi elektronickým dokumentem a jeho autorem. Elektronický podpis slouží především k identifikaci autora a k zajištění integrity dokumentu, tedy aby zaručil, že dokument nebyl od svého vytvoření bez vědomí autora pozměněn. Klasická verze elektronického podpisu však chápe elektronický podpis pouze jako doplněk již existujícího dokumentu, který může vystupovat i samostatně jako nepodepsaný. Podpis není součástí dokumentu, je jen jakýmsi přívěškem, pomocí něhož je možné ověřit autorství. Tím se ale zásadně odlišuje od podpisu, jak ho uživatelé znají z dokumentů v papírové podobě. Na listině se podpis stává její neoddělitelnou součástí a je na ní viditelně přítomen, od okamžiku podpisu již není možné listinu od podpisu oddělit. Právě filosofie podpisu běžných papírových dokumentů byla motivací ke vzniku speciálního podpisu ve formátu PDF. V článku se podíváme, jak je digitální podpis PDF technicky realizován a jaké výhody to přináší uživatelům.


Continue reading