Identity a Access Management (IAM) – proč je důležitý?

Code and lock


Identity a Access Management (IAM) je centralizovaná správa a řízení identit a jejich přístupů. Základním cílem systémů IAM je maximální zjednodušení a bezpečný přístup jednotlivce (identity) do různorodých IT systémů. Jakmile je tato digitální identita vytvořena, musí být efektivně řízena = udržována a sledována pro každého uživatele. 

IAM je o definování a správě rolí a přístupových oprávnění jednotlivých uživatelů IT systémů. Těmito uživateli mohou být zákazníci, zaměstnanci, dodavatelé, studenti atd. IT systémy jsou typicky heterogenní a jsou dostupné po vnitřní síti, někdy jsou však také určité segmenty vystaveny do Internetu. Tím spíš je potřeba pečlivě dbát na řízení přístupů – Identity a Access Management.

Identity a Access Management – nástroje

Identity a Access Management se skládá z Identity Managementu (IdM) a Access Identity ManagementManagementu (AM).

Identity Management (IdM)  je centralizovaná správa identit v IT systémech, kterou zajišťuje SW Identity Manager. Jedná se o procesní nástroj, který má komunikační rozhraní do mnoha spravovaných systémů. Identity Manager integruje spravované systémy a umožňuje nad nimi provádět procesy správu účtů v koncových systémech. Součástí IdM jsou synchronizační nástroje pro přenos dat, auditní a reportovací funkce a samozřejmě uživatelské rozhraní, které umožňuje přenést odpovědnost za určité úkoly na uživatele.

Access Management (AM) jsou procesy, postupy a technologie (SW = Access Manager) používané k řízení a monitorování přístupu k IT systémům. Funkce správy přístupu, jako je autentizace, autorizace, audit důvěryhodnosti a zabezpečení, jsou nedílnou součástí špičkových systémů správy přístupů pro místní i cloudové systémy.  

Proč je důležitý Identity a Access Management?

Správa identit a přístupů IAM je neoddělitelně spjata s bezpečností IT a produktivitou organizací v dnešní době digitalizace.

Driving licence

Kompromitovaná digitální identita často slouží jako vstupní bod do sítě organizace. Organizace, které používají IAM k zabezpečení svých informačních aktiv lépe čelí rostoucím hrozbám v podobě ransomwaru, hackingu, phishingu a dalších útoků malwaru. 

V mnoha organizacích mají uživatelé více přístupových oprávnění, než je nutné. Díky vyšším právům se uživatel může dostat k datům ke kterým nemá mít přístup (např. mzdy). Systém IAM může přidat důležitou vrstvu ochrany zajištěním konzistentního uplatňování pravidel a zásad přístupu uživatelů v celé organizaci.

Centrální správy systémů mohou snížit složitost a náklady na zabezpečení prověření uživatele a jeho přístupu. Systémy IAM zároveň umožňují uživatelům zvýšit produktivitu (při zachování bezpečnosti) v různých prostředích, ať už pracují z domova, z kanceláře nebo na cestách. Stačí si spočítat kolik organizaci stojí manuální založení a udržování jednoho účtu a dojdeme ke statisícům ročně. Pokud se do nákladů započítá riziko odcizení dat, tak dojdeme k tomu, že oblast správy uživatelských účtů je poměrně nákladná.

Přínosy IAM

Implementace IAM firmě může zajistit významnou konkurenční výhodu. V dnešní době potřebuje většina organizací poskytnout uživatelům přístup k interním systémům z vnější sítě. IAM organizaci umožňuje rozšířit přístup k jejím informačním systémům napříč on-premise aplikacemi, mobilními aplikacemi a SaaS, aniž by to ohrozilo zabezpečení. Poskytnutím přístupu z vnější sítě je možné zvýšit produktivitu, spokojenost zaměstnanců, výzkum a vývoj a v konečném důsledku i příjmy.Approved authorizationIdentity Management může například snížit počet hovorů na týmy  IT podpory ohledně resetování hesla. Umožňuje správcům automatizovat tyto a další časově náročné a nákladné úkoly.

IAM je základním kamenem zabezpečené sítě, protože správa digitální identity uživatele je podstatnou součástí řízení přístupů. Nasazení IAM po organizacích vyžaduje, aby co nejpřesněji byly definovány zásady přístupu – kdo má přístup, ke kterým datovým zdrojům a za jakých podmínek.

IAM přínosy v bodech

 1. Automatizuje rutinní procesy správy identit. Ulevuje administrátorům od rutinních procesů.
 2. Centralizuje systémy pod jedinou správu – získáte přehled o přístupech v  systémech, identifikuje osobu napříč systémy.
 3. Delegujte správu účtů na business vlastníky. Tj. například nadřízení žádají a schvalují přístupy do CRM. Administrátoři se mají věnovat rozvoji systémů, ne schvalování, zda tam má mít žadatel daný přístup.
 4. Eviduje, audituje operace nad účty a právy. Rychlé snadné získávání  podkladů pro audity IT.
 5. Zvýší bezpečnost například zamezením existence mrtvých duší. Již se nestane, že pracovník po ukončení smlouvy má stále přístupy do systému a může si odnést data.
 6. Zajišťuje ověřování a přidělování práv přístupů k aplikacím. Uživateli se zredukeje počet hesel, které si musí pamatovat a díky tomu je v práci produktivnější.

Dodavatelé IAM

Níže je uveden seznam několika dodavatelů:

Mohlo by vás také zajímat ke správě identit

Seriál o Identity Managementu:

 1. Co je to Identity Management?
 2. Jak vybrat IDM?
 3. Jak migrovat Identity Management?
 4. Modely spolupráce s dodavatelem IDM.
 5. Jak zabrátit vendor lock-in?
 6. Jak z personalistiky identifikovat vedoucího pro IDM?
 7. Jak se zbavit rutinních úkolů při správě IT systému automatizací Identity Managementu?
 8. Jak správně testovat IdM?
 9. Jak správně nasadit IDM do produktivního provozu?
 10. API pro připojení systému do IDM
 11. Co je to SCIM?
 12. IdM nebo formulářový systém?
 13. Netradiční využití IdM 1, 2, 3

Like this:

Další témata